Februari 2013 Recognition

Nedan finner du alla rankavancemang under februari! Ett stort GRATTIS till dessa teammedlemmar! Vi uppskattar deras vision och all den tid och de ansträngningar som de investerar i Synergy WorldWide.


Rankavancemang under februari

Team Manager
Ann-kathrine Nyborg (Norway)
Jarkko Ja Amayi Parhiala (Finland)
Frank Fliether (Germany)


Team Leader
Conny Vahlin (Sweden)
Volcano Vision (Finland)
Marianna Haslinger-velter (Germany)
Lene Rønsholm (Norway)
Robert Cieslik (Poland)


Gold
Conny Vahlin (Sweden)
Ilpo Ja Maria Mattila (Finland)
Carina Sauerwald (Germany)
Marianna Haslinger-velter (Germany)
Robert Cieslik (Poland)
Else Bodil Wettergren (Norway)


*Klicka här för att se alla rankavancemang för februari 2013

Februari Topprekryterare
Teammedlemmar med flest nya personligt sponsrade

 
Centraleuropa
Helmut Magerl (Austria)
Grzegorz Małecki (Poland)
Otto Wolff (Germany)
Karina Rafałko (Poland)
Volker Schumacher (Germany)


Scandinavia

Turid Ruud (Norway) 
Solveig Gjelsten (Norway)
Ole Gunnar Bardølsgård (Norway)
Sverre Rui (Norway)
Jytte Langkjær (Denmark)


Storbritannia/Irland

K. N. R. International Network (Ireland) 
Irene Mbote (United Kingdom)
Yvonne Hutchins (United Kingdom)
James Booth (Ireland)
Datonye Manuel (United Kingdom)


Bästa Teambyggare i februari
Teammedlemmar med flest personligt sponsrade som rankavancerat

Centraleuropa 
Frank Fliether (Germany)
Marie-Therese Weissenhorn (Germany)
Lidia Magdalena Szostak (Poland)
Gesundheitsberatung (Germany)
John David Villegas (Germany)


Scandinavia
Karina Kirk (Denmark)
Stein Magne Osmoen & Ingrid Haugan (Norway)
Jarkko ja Amayi Parhiala (Finland)
Reidun Lydersen Dalheim (Norway)
Flemming Hammer Broetker (Denmark)


Storbritannia/Irland

Legacy Retreat 

Kvalificerade alumni

Kvalificerade första gångenCONVERSATION

Instagram

Follow Us