Juli 2013 Recognition

Nedan finner du alla rankavancemang under juli! Ett stort GRATTIS till dessa teammedlemmar! Vi uppskattar deras vision och all den tid och de ansträngningar som de investerar i Synergy WorldWide.


Rankavancemang under Juli

 Team Manager
Andrea Schabler (Austria)
Roman Tanzler (Austria)

Team Leader
Roar Westby (Norway)
Manuela Tanzler (Austria)
Anne Lise & Steinar Furali (Norway)
Heinz Glatz (Austria)
Gabriele Stangl (Austria)
Ing. Rudolf Fabsits (Austria)
Oliver Dietsche (Germany)
Giuliano Demuro (Germany)
Josef Schirnhofer (Austria)
J & J Enterprises (Ireland)
Lidia Magdalena Szostak (Poland)

Gold
Ann-kristin Fösker (Sweden)
Elisabeth Koch (Austria)
Gabriele Stangl (Austria)
Giuliano Demuro (Germany)
Heinz Glatz (Austria)
Helmut Pichlbauer (Austria)
Ing. Rudolf Fabsits (Austria)
J & J Enterprises (Ireland)
Jose Octavio Hernandez Lacasa (Spain)
Josef Schirnhofer (Austria)
Lidia Magdalena Szostak (Poland)
Manuela Tanzler (Austria)
Nada Strovs (Austria)


*Klicka här för att se alla rankavancemang för juli 2013

Juli Topprekryterare
Teammedlemmar med flest nya personligt sponsrade


Centraleuropa
Heinz Glatz (Austria)
Roman Tanzler (Austria)
Josef Schiernhofer (Austria)
Helmut Pichlbauer (Austria)
Maria Schabler (Austria)

Scandinavia
Reidun Lydersen Dalheim (Norway)
Anni Lainpelto (Finland)
Maria Ja Jaakko Hiltunen (Finland)
Birgitta Skott (Sweden)
Seija Ja Sakari Kinnunen (Finland)

Storbritannia/Irland
Luis & Cristina Quesada Fernandez (Spain)
W.B.F. Enterprises (Ireland)
Hughes Corporation Limited (United Kingdom)
Julio Cesar Serrano Polanco (Spain)
Patricia Gascon (United Kingdom)

Bästa Teambyggare i Juli
Teammedlemmar med flest personligt sponsrade som rankavancerat

Centraleuropa
Roman Tanzler (Austria)
Siegfried Feitl (Austria)
Ana Vajda-Friess (Austria)
Josef Schirnhofer (Austria)
Sells Consulting (Austria)

Scandinavia

Anne Lise & Steinar Furali (Norway)
Seija Ja Sakari Kinnunen (Finland)
Reidun Lydersen Dalheim (Norway)
Svanhild Snipstad (Norway)
Oddbjoerg Stoelsbotten (Norway)

Storbritannia/Irland

K.N.R. International Network (Ireland)
Peter Ragg (United Kingdom)
J&J Enterprises (Ireland)
Jeremy Townsend (United Kingdom)
Yvonne E. Timmins (Ireland)

Legacy Retreat

Kvalificerade alumni
William Martin
Sells Consulting
Martin Østvang
Reidun Lydersen Dalheim
Eric & Kati Gammals
Oistein Bekkvang

Kvalificerade första gången
Pierre Bruns

CONVERSATION

Instagram

Follow Us