Välkommen Adele Pastore, ny General Manager i Italien och Spanien!


Synergy WorldWide kan med stolthet presentera det senaste tillskottet till Synergy Europas ledningsgrupp, Adele Pastore. Adele kommer att ansvara för marknaderna i Italien och Spanien, som båda går en spännande framtid till mötes under hennes ledning. Adele är född i Italien, har två döttrar och behärskar engelska, italienska och franska.

Adele har arbetat med direktförsäljning sedan 70-talet, när hon började sin karriär som sales manager hos Avon. Förutom Avon har hon haft framstående positioner hos företag som Amway. Hon är en fantastiskt duktig instruktör och har specialiserat sig på att utveckla försäljning och utbilda marknadsföringsteam.

Hon ser fram emot att börja arbeta i sin nya position och siktar på att göra Italien och Spanien till Synergys främsta marknader i Europa. Hon känner förtroende för Synergy eftersom det är ett företag som premierar, stöttar och respekterar sina distributörer och kunder. Adele kommer att förstärka ett redan mycket starkt team i Europa.

”Min passion för branschen bottnar i de relationer man skapar med människor världen över och möjligheterna till att hjälpa dessa människor att nå sina mål”, säger Adele.

För oss är det ett privilegium att ha någon av Adeles kaliber i vårt Synergy WorldWide-team. Hennes omfattande kunskaper om branschen är en stor tillgång för de italienska och spanska marknaderna. Med Adele kommer vi att uträtta stordåd!  

CONVERSATION

Instagram

Follow Us