Verksamhets Tour: Testning

Allt råmaterial skickas efter skörden till Nature’s Sunshine produktfabrik där de testas och kvalitetskontrolleras för att säkerställa materialets renhet och styrka. Varje inkommande råvara testas noggrant innan det godkänns för användning i alla Synergys V3-systemprodukter.

Sammanlagt genomförs 247 tester i de olika stegen under tillverkningen.

Efter att produkten är färdig måste den genomgå 15 olika prov innan det godkänns. Nedan är ett urval av några av de tester som råvarorna måste genomgå innan de kan användas i någon av V3-systemprodukterna. Observera att V3-systemprodukterna och dess råvaror måste godkännas i varje test—bara ett negativt resultat räcker för att råvaran eller produkten ska avvisas.

Infraröd spektroskopi (FTIR)

Fourier Transform Infraröd Spektroskopi använder en infraröd skanner för att kontrollera äktheten och renheten i det material som testas. Varje råvara har en unik frekvens där den absorberar infrarött ljus och genom att kartlägga den frekvensen i ett "absorptionsspektrum" kan vi jämföra den med den vanliga uppsättningen i formuleringsprocessen.

Tunnskiktskromatografi

Med tunnskiktskromatografi (TLC) testet kan vi ta ett "fingeravtryck" på örtprovet och jämföra det med ett bibliotek med kända standarder. Detta test gör att vi kan identifiera råvaran och kontrollera att alla nyckelkomponenter finns med.

Högupplösande vätskekromatografi de extremt känsliga datoriserade instrumenten för kromatografi gör att vi kan analysera ingredienserna i produkterna ProArgi-9+, Mistify och PhytoLife. Instrumentet använder avancerade analytiska tekniker för att separera, identifiera och kvantifiera individuella komponenter. Var och en av dessa färdiga produkter testas för att säkerställa att märkningen är korrekt.

Aska test

Prover från råmaterialet bränns vid 700 grader Celsius under en timme. Askan som återstår efter förbränningen består av mineraler som vägs och analyseras. Varje ört har en specifik mineralhalt och en motsvarande askhalt. Om vi hittar en askhalt som är betydligt större än den typiska askhalten misstänker vi en närvaro av smuts ellet annat främmande föremål. Detta kan bero på att skördarna inte rengjorde växten från jord tillräckligt innan växterna skickades till oss. Ett misslyckat aska prov resulterar i att råvaran inte godkänns.

Gammaräknare

Vissa råvaror kommer från delar av världen som kan vara kontaminerade av strålning. Detta test visar om materialet är förorenat och håller alla Synergy produkter fria från strålning.

Induktiv kopplad plasma – Masspektrometer (ICP-MS)

ICP har en låga som brinner vid 8728 grader Celsius. Ett prov av råmaterialet eller den färdiga produkten löses upp i syra och sprutas sen in i mitten av lågan. Olika element lyser med sina unika färger. En mycket känslig spektrofotometer mäter ljusstyrkan för varje mineral i lågan och informerar om hur mycket av varje mineral som finns i provet i delar per miljard. Om det finns några oönskade element i råmaterialet avvisas försändelsen. Detta test undersöker också om det finns några oönskade element som arsenik, bly, kadmium och kvicksilver. När varje V3-produkt är färdig testas de hos oss för att säkerställa att mineralinnehållet stämmer överens med innehållsförteckningen.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us