Våra Skandinaviska Team Ser fram emot Summit 2014 med spänning!

Medan en grupp Skandinaviska Team medlemmar besökte tog vi tillfälle att fråga forna Köpenhams Summit deltagare vad för tankar de hade angående Barcelone Summit som snart kommer att äga rum. Detta är årets  högst förväntade  evangemang! 

Lyssna till vad General Managern Bengt Emanuelsson  har att säga om varför DU borde deltaga. Vi kunde inte ha uttryckt det bättre! 
CONVERSATION

Instagram

Follow Us