Riktlinjer och procedurer för sociala medier


Sociala medier kan vara ett kraftfullt verktyg för att bygga och stödja din Synergy WorldWide-verksamhet.

Synergy WorldWides dokument för riktlinjer och procedurer tillhandahåller en specifik vägledning hur man använder dessa, så att du tryggt och effektivt kan använda tillämpningarna samt de som tillhandahålls av Syngergy direkt. De avsnitt som i synnerhet gäller i dokumentet är Etiska koder, Marknadsföring, Reklamföring av Synergys produkter samt Sociala medier och sociala nätverk.

Nyckelpunkter från riktlinjerna inkluderar:

 1. Utför affärer på ett professionellt, etiskt, lagligt och förståndigt sätt. 
 2. Alla kontomeddelanden och all profilinformation måste vara korrekt och inte missledande och uppfylla dessa riktlinjer och procudurers alla krav samt alla instruktioner som utfärdas av Synergy WorldWide. 
 3. Identifiera dig själv som en oberoende distributör för Synergy WorldWide. 
 4. Använd Synergys logotyp “Oberoende distributör”, förutsatt att denne logotyp endast används med Synergys produkter och inte med någon konkurrents produkter eller tjänster. All annan användning av intellektuell egendom som tillhör Synergy är förbjuden, förutom om Synergy har utfärdat ett skriftligt uttryckligt godkännande. 
 5. Sälj endast Synergy-produkter såsom mat, vitaminer, mineraler och näringstillskott. (Inga Synergy-produkter säljs för direkt eller indirekt användning för att förebygga, bota, behandla eller lindra en sjukdom.) 
 6. DIAGNOSTISERA INGA SJUKDOMAR ELLER “ORDINERA” INGA PRODUKTER. 
 7. Rekommendera aldrig någon att sluta erhålla en läkares tjänster, rekommendationer eller läkemedel, eller av någon annan hälsovårdsspecialist. 
 8. Tillskriv ingen medicinsk användning av Synergys produkter eller näringstillskott. 
 9. Gör inga otillbörliga påståenden om produkterna.  Lämpliga påståenden bör relatera till förmånerna som utannonseras på Synergys företagswebbsida, inklusive prouktetiketterna.  De tar normalt upp produktens relation till en människas kroppsliga system och organ. (Ett exempel på ett lagenligt uttalande är: Synergys ProArgi9+ innehåller vitamin B6 och B12, vilka bidrar till en normal formering av röda blodkroppar och homocystein metabolism.) 
 10. Professionella marknadsföringskonton bör inte användas för slumpmässiga och icke-professionella meddelanden. Inga offensiva eller politiska videor, bilder, grafik, text eller på annat sätt stötande meddelanden får användas med anledning av kontot. 
 11. Personliga/icke-professionella konton måste uppfylla alla tidigare nämnda kontroller och restriktioner. Kommentarer och e-postutbyten bör vara professionella och tillbörliga vid alla tillfällen.

För mer information gällande dessa riktlinjer, läs dokumentet Riktlinjer och procedurer, inklusive Uppförandekoder, Medlemsrestriktioner samt avsnitten om marknadsföring och kontakta Kundtjänst eller skicka ett e-postmeddelande till hotline@synergyworldwide.com.

Hämta ner en PDF av riktlinjerna och procedurerna ovan för att bli mer effektiv med din marknadsföring på sociala medier.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us