Distributörer som kvalificerat sig till Elite Honors Club i januari 2017


Det nya Elite Honors programmet har fått en fantastisk start, i januari 2017 har över tusen distributörer kvalificerat sig! Vi är imponerade av denna starka insats som visar på passion och övertygelse hos våra kvalificerade distributörer. Vi ser fram emot att under 2017 se hur Elite Honors Club utvecklas och växer i takt med att ni som Synergy distributörer implementerar EHC i ert dagliga arbete och skapar momentum.

Genom Synergy’s Go Elite kampanj kan distributörer som följer EHC tjäna en extra bonus varje månad genom att göra vad de alltid gjort – bygga en framgångrisk säljorganisation baserad på både kunder och distributörer.

GRATTIS TILL ALLA EHC KVALIFICERADE I JANUARI 2017! 

Elite 1200


Heidi Byrkjeland
Inga-Britt Jonsson
Lena Ljungdahl
Agneta Bytoft
Helena Neander

Elite 600


Ingrid Wigh
Björn Schirlbauer
Lars Grönborg
Elin Nilsson
Tommy Larsson
Conny Vahlin
Mikael Palm
Karin & Torbjörn Eriksson
Catarina Staaf
Carl-Gustav Lindberg
Madeleine & Mikael Gustavsson
Jennifer Ludwig
Hans Svärd
Dennis Blom
Lena Granath-Eriksson
Christer Franzen
Bengt Abrahamsson
Sara Byström
Anna-Kajsa Mattsson
Birgitta Skott
Annica Westin
Morgan Olofsson
Ann-Sofie Svedin
Ann-Christine Lundqvist
Helena Lingmar
Hettie Linder
Marie Jonsson
Hans Lindberg
Kuno Ekdahl
Maria Magnusson
Alf Rynning
Lena Kilander
Robert Åkermo
Annika Wiklund
Olof Örtegren
Gunn Lindgren
Johnni Jensen
Cristine Quist
Jenny Eriksson
Nils-Julius Byrkjeland
Ulla Holm


KLICKA HÄR

Grattis till alla som har uppnått Elite Honors Club hittills. Det engagemang och den passion ni har för att bygga en stabil, långsiktig och framgångsrik verksamhet med Synergy WorldWide är imponerande. Vi vill tacka er för er arbetsmoral och framtidstro, och för att ni är förebilder för alla andra som också har ett mål att bygga en framgångsrik organization med Synergy.


CONVERSATION

Instagram

Follow Us