Vad betyder detta för Synergy WorldWide?

Här på Synergy WorldWide är vi stolta över att kunna erbjuda produkter av absolut högsta kvalitet. Nu vill vi beskriva vår prestigefyllda NSF-certifiering för goda tillverkningsmetoder från NSF International.

Lynda Hammons, Kvalitetssäkring
2010 fick Synergy WorldWide en NSF-certifiering för goda tillverkningsmetoder av NSF International, Public Health and Safety Company™ (företag för allmänhetens hälsa och säkerhet). NSF är en ideell icke-statlig organisation, som är världsledande på standardutveckling, produktcertifiering, utbildning och riskhantering för allmänhetens hälsa och säkerhet.

Som ett led i certifieringsprocessen genomgick Nature´s Sunshines and Synergy WorldWides moderna tillverkningsanläggning en omfattande inspektion av NSF-personal. NSF-personal inspekterade Nature´s Sunshines produktionsutrustning, policyer, procedurer och tillverkningsprocesser. För att behålla sin certifiering genomgår Nature´s Sunshine en årlig NSF-inspektion för att garantera att vi håller vår ledande ställning i branschen för näringstillskott.

Vad betyder detta för Synergy WorldWide?

NSF är en tredje parts ledande inspektör av företag inom branscherna för hälsa och allmänhetens säkerhet. I många år har Nature´s Sunshine haft överlägsna procedurer och dokumentation som hjälpt Synergy WorldWide garantera en överlägsen produktkvalitet. Nu har ett oberoende företag inspekterat anläggningarna och validerat påståendena. Denna oberoende certifiering fortsätter att:

  • Synergy WorldWide listas på NSF:s webbsajt som certifierad för sina goda tillverkningsmetoder.
  • Öka vår trovärdighet, eftersom NSF har ett världsomfattande rykte inom många branscher.
  • Öka konsumenternas förtroende att NSP till fullo följer de nya FSA-bestämmelserna och att vi närsomhelst klarar en FDA-inspektion.
  • Ge Synergy WorldWide konkurrensfördelar.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us