Hur du kan kvalificera för Legacy Retreat

Det är mindre än 12 månader kvar till Legacy Retreat 2016 och vi vill hjälpa dig att komma dit! Det första viktiga steget för att kvalificera är att förstå exakt vad du behöver göra.

Vare sig du kvalificerar för första gången eller är en alumni som vill tjäna ihop till en ny resa till Legacy Retreat är kvalificeringen enkel. Här är en detaljerad förklaring av hur du kan åka till Synergy i Kona – där alla kostnader är betalda!

Förstagångskvalificerare

Teammedlemmar som vill kvalificera och delta för första gången måste tjäna ihop totalt 10 legacy-poäng. Du kan börja samla poäng på Team Director-nivån och överföra dem från år till år. Klicka här för mer information för förstagångskvalificerare. 

De som omkvalificerar för första gången

Om du bara har kvalificerat för och deltagit i ett Legacy Retreat förut kan du omkvalificera för Legacy Retreat 2016 i Kona genom att utföra ett av följande alternativ under kvalificeringsperioden 2015:

  • Upprätthålla din högsta executive rang under 3 av 12 månader 
  • Avancera rang till en ny executive rang 

Exempel 1:
Du kvalificerade för och deltog i din första Legacy Retreat som en Team Elite. För att kvalificera för Kona måste du nå minst Pearl Executive-titeln inom kvalificeringsperioden 2015.

Exempel 2: 
Du kvalificerade för och deltog i din första Legacy Retreat som en Pearl Executive. För att kvalificera om för Kona måste du upprätthålla din Pearl Executive-titel i 3 av 12 månader eller avancera i rang till åtminstone Emerald Executive inom kvalificeringsperioden 2015.
Omkvalificeringar

Om du har kvalificerat för och deltagit i Legacy Retreat mer än en gång kan du omkvalificera för Legacy Retreat 2016 i Kona genom att utföra något av följande:

  • Upprätthålla din högsta executive rang under 4 av 12 månader
  • Avancera rang till en ny executive rang

Exempel: 
Du kvalificerade för och deltog i Legacy Retreat 2012 som en Team Director. År 2013 avancerade du i rang till Pearl Executive, vilket gjorde att du kvalificerade och deltog det året också. år 2014 upprätthöll du Pearl Executive-titeln i bara 2 av 12 månader och missade omkvalificeringen med två underhållsmånader.  År 2015 behöver du upprätthålla din Pearl-rang i 4 av 12 månader eller avancera i rang till Emerald. 

Presidental Executives och högre

Teammedlemmar på Presidental Executive-nivån och högre har något annorlunda omkvalificeringskrav än de som anges ovan. De kan också kvalificera för VIP Elite Legacy Retreat-paketet. Klicka här för komplett information eller kontakta din General Manager om du behöver mer information.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us