NYHETER RÖRANDE TITELVOLYM


Synergy WorldWide förbättrar chanserna för dig att uppnå nya titlar med nya möjligheter till snabbare titel-avancemang.

HUR FUNGERAR DET?

För det första är det viktigt att förstå att denna förbättring endast gäller titel-avancemang och påverkar inte på något sätt hur provision beräknas.

Innan detta tillkännagivande, beräknades din titel genom att Synergy endast tittade på en parameter, nämligen ditt svaga bens volym (svaga benets CV). Med denna nyhet så kommer din titel i fortsättningen att beräknas med hjälp av tre olika parametrar.

Låt oss ta en titt på var och en av dessa parametrar, för att bättre förstå hur det fungerar:

1. Svaga benets CV
Det svaga benets volym är det mindre av de två benen i din organisation. Det starka benet är alltså det benet med störst volym.

Exempel:
Höger ben = 500 CV; Vänster ben = 1,000 CV
Svaga benet = 500 CV

Innan denna förbättring beräknades din titel genom att endast beräkna ditt svaga bens CV. I fortsättningen kommer ditt svaga bens CV vara 1 av 3 parametrar som används för att beräkna din titel.

2. Tracking Center 1 Provisionsgrundande- volym (TC1)
TC1 CV är den volym som associeras med dina personliga beställningar och dina personligt sponsrade kunders beställningar.

Exempel:
I januari har du 1 personlig beställning på 200 CV och 1 kundbeställning på totalt 200 CV. Din TC1 volym är 400 CV. 

Innan denna förbättring som nu introduceras räknades TC1 CV endast mot titlar för teammedlemmar över dig i trädet. Denna CV-volym bidrog inte alls till din personliga titel. Framöver kommer din fulla TC1-volym före elitrabatt att användas för att beräkna din titel.

3. Elitrabatt CV på personligt sponsrade team-medlemmar  
I Sverige ligger nivån för elitrabatt på 200 CV. För volym som överstiger denna gräns är teammedlemmar berättigade en Elitrabatt på 25 % per kalendermånad.

All CV-volym på TC1 som är under 200 CV kommer normalt att rulla upp som kvalificeringsvolym. 50 % av volymen som är över 200 CV kommer också att rulla upp. Den återstående volymen används för att beräkna och betala ut elitrabatt och rullar inte upp som kvalificerande volym. För just denna förklaring så kommer vi hänvisa borttagen CV som Elitrabatt CV.

Exempel:
John placerar 200 CV på den första dagen i månaden. Senare i månaden, placerar en av hans kunder en produktbeställning på 100 CV. Dessa 100 CV delas sedan i hälften. 50 CV rullar upp med de ursprungliga 200 CV av hans personliga beställning den månaden. Resterande 50 CV används för att betala ut 25 % Elitrabatt. 

I det här exemplet, om du är i Johns upline, 250 CV av de 300 CV, rullar upp till dig och beräknas mot ditt höger- eller vänster bens volym, beroende på vilket ben John befinner sig i.  

Gällande denna parameter av förbättringen kommer Synergy ta ALL Elitrabatt CV (CV som togs bort för att betala Elitrabatt) associerade med dina personligt sponsrade team-medlemmar och använda denna volym för att beräkna din titel. Detta gäller alla dina personligt sponsrade team-medlemmar, oavsett ben.

Här följer några exempel på hur detta fungerar.

Exempel 1:

Sandy har 1,700 CV i sitt svaga ben. Volymen i hennes starka ben är 3,000 CV.

Sandy har 700 CV i TC1 volym och har totalt 600 CV som togs bort från hennes personligen sponsrade team-medlemmar för utbetalningen av Elitrabatt.

Sandy titelvolym kommer nu att beräknas enligt följande:

Svaga benet 1, 700 CV + 700 i TC1 + 600 CV Elitrabatt = 3,000 CV

Sandy´s titelvolym är nu 3,000 CV och hon har titeln Silver. Hennes sanna volym i det svaga benet som används för provisionsutbetalning är oförändrad på 1,700 CV.


Exempel 2:

Chris har 11,000 CV i sitt svaga ben. I sitt starka ben har han 20,000 CV.

Chris har 2,500 CV i TC1-volym och totalt 1,500 CV som togs bort från hans personligt sponsrade team-medlemmar för utbetalning av Elitrabatt.

Chris titelvolym kommer att beräknas på följande vis:

Svaga benet 11,000 CV + 2,500 i TC1 + 1,500 CV Elitrabatt = 15,000 CV

Chris titelvolym är nu 15,000 CV och han har nu titeln Team Manager. Chris sanna volym i det svaga benet som används för provisionsutbetalning är oförändrad på 11,000 CV.


Exempel 3:

Jennifer är helt ny i Synergy och har ännu inte registrerat någon till något av sina ben. Båda benen är på 0 CV; Men Jennifer har pratat med vänner och familj som alla ville prova produkterna. Som ett resultat, köpte hon produkter av ett värde av totalt 1,500 CV under sin första månad för personlig konsumtion och för att sälja till sina nya kunder!

Jennifer har endast 1,500 CV i TC1-volym.

Jennifers titelvolym beräknas på följande vis:

Svaga benet 0 CV + 1,500 i TC1 + 0 CV Elitrabatt = 1,500 CV

Jennifers titelvolym är nu 1, 500 CV och hon har uppnått titeln Brons. Hennes sanna volym i det svaga benet som används för provisionsutbetalning är oförändrad på 0 CV.


TITELVOLYM I PULSE 

Ett avsnitt gällande titelvolym kommer att visas i resultatfältet på vänster sida av hemsidan i Pulse.

Här kommer du att se en uppdelning av:

  1. Titelvolym
  2. TC1-Volym
  3. Elitrabatt CV 
  4. Vänster ben
  5. Höger ben 

Med dessa siffror, kommer du att tydligt kunna se hur din titelvolym beräknas under hela månaden.

Vi ser fram emot att kunna lyfta fram och erkänna många fler teammedlemmar som bygger sina organisationer runt affärspartners och kunder.


Notera: Synergy´s databas uppdaterar titelvolym varje 2-3 timme. Vänligen ha tålamod när du placerar beställningar och invänta tills titelvolymen uppdateras.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us