Mars 2013 Recognition

Nedan finner du alla rankavancemang under mars! Ett stort GRATTIS till dessa teammedlemmar! Vi uppskattar deras vision och all den tid och de ansträngningar som de investerar i Synergy WorldWide.


Rankavancemang under mars

Team Manager
Conny Vahlin (Sweden)
Trygve Belsås (Norway)
Arja Tolvanen (Finland)


Team Leader
Andrea Schabler (Austria)
Kim Bradley (United Kingdom)
Raija Kauvosaari (Finland)
Kjell Egil Karlsvik (Norway)
Heike Maria Gollerits (Austria)


Gold
Andrea Schabler (Austria)
Horst Schoellerl (Austria)
Johanna Ja Pekka Jauhiainen (Finland)
Alfonso Vilches Del Castillo (Spain)
Kjell Egil Karlsvik (Norway)
Heike Maria Gollerits (Austria)


*Klicka här för att se alla rankavancemang för mars2013

Mars Topprekryterare
Teammedlemmar med flest nya personligt sponsrade


Centraleuropa
Ana Vajda-Friess (Austria)
Friedrich Eschle (Germany)
Heidelinde Kelbic (Austria)
Horst Schoellerl (Austria)
IPRO24 (Germany)


Scandinavia
Susanne Aasborg (Denmark)
Ann Mary Sandnes (Norway)
Kjell Egil Karlsvik (Norway)
Jaana Kauvosaari (Finland)
Arnfinn Malmedal (Norway)


Storbritannia/Irland
Irene Mbote (United Kingdom)
Prince Pascal C Kanu (United Kingdom)
Muriel Lowry (Ireland)
Mathilde Barbier (United Kingdom)
Tilat Mahiudin (United Kingdom)


Bästa Teambyggare i mars
Teammedlemmar med flest personligt sponsrade som rankavancerat

Centraleuropa 
Ana Vajda-Friess (Austria)
Helmut Jelinek (Austria)
Nusa Brvar (Austria)
Mariano Del Castillo Morales (Spain)
Aldona & Michael Mosiejko (Poland)


Scandinavia
Anna Lena Hole (Norway)
Arja Tolvanen (Finland)
Jens Tamlagsroenning (Norway)
Joanna & Pekka Jauhiainen (Finland)
Maria Danielsson (Sweden)


Storbritannia/Irland
Sandra Hillawi (United Kingdom)
Yvonne E. Timmins (Ireland)
Simon T. Fox (United Kingdom)

Legacy Retreat 

Kvalificerade alumni
William Martin
Martin Østvang
Eric & Kati Gammals

Kvalificerade första gången


CONVERSATION

Instagram

Follow Us