INVIGNING: Hughes Center for Research and Innovation

Invigningen av Nature's Sunshines Hughes Center for Research and Innovation påbörjades den 26 februari, 2015 på Nature's Sunshines huvudkontor, där ett 500 kvadratmeter stort område nu inhyser laboratorier, kliniska utrymmen och undersökningsrum för konsultationer och kliniska studier.

 Hughes Center for Research and Innovation har utformats för att bekämpa de negativa megatrender inom hälsa- och sjukvård som beror på dåliga diet- och livsstilsval, genom att tillhandahålla naturliga, näringsriktiga behandlingsprodukter”, sade Gregory L. Probert, Nature's Sunshines ordförande och VD. ”Genom en kombination av duktiga vetenskapsmän och ny teknik, fortsätter vi att leda utvecklingen av effektiva örtpreparat och näringsprodukter för konsumenter över hela världen genom att studera näringstillskottens interaktioner på molekylär nivå.

Hughes Center är ett av de mest avancerade forskningscentra inom området och är ett tydligt tecken på NSP:s och Synergys ekonomiska styrka. Utahs guvernör Gary Herbert deltog i invigningen för att officiellt öppna centret och uppmärksamma båda företagen som mycket inflytelserika företag, inte bara i Utah utan i hela världen.

Detta testcenter, värt flera miljoner dollar, är utrustat med toppmoderna instrument som gör att vetenskapsmännen kan analysera interaktioner mellan kroppens system och Synergy WorldWides näringstillskott. Genom att undersöka dessa interaktioner på en molekylär nivå kan biologer, kemister och läkare utveckla de mest bioaktiva och kraftiga sammansättningarna.

”Hughes Center for Research and Innovation använder några av de mest avancerade teknikerna inom branschen”, sade dr Matthew Tripp, Nature's Sunshines vetenskapliga chef. ”Till exempel kan Flexmap3D analysera 500 analyter, såsom gener och proteiner, från ett enda mänskligt prov, såsom en droppe blod. Dessutom kan 144 000 datapunkter analyseras på en timme med maskinen, vilket ger snabba kvantitativa analyser av olika biomarkörer”.

Nature's Sunshine och Synergy WorldWide satsar stort på att skapa naturliga, vetenskapligt testade produkter som konsumenterna kan ha fullt förtroende för.

På Synergy WorldWide satsar vi på att erbjuda produkter av högsta kvalitet. Framtiden för Synergy WorldWide är mycket ljus och vi väntar ivrigt på att kunna dela den banbrytande forskning som kommer att utföras på detta center. Hughes Center for Research and Innovation gör verkligen att produkterna Synergy WorldWide och Nature's Sunshine ligger ett snäpp över alla andra.

Klicka här för den officiella pressmeddelandet

CONVERSATION

Instagram

Follow Us