PROARGI-9+ ÅTERIGEN PUBLICERAD I “PHYSICIANS’ DESK REFERENCE” (PDR) 2017 Physicians’ Desk Reference, ”PDR”, det vill säga läkarhandboken i USA, har precis lanserat sin utgåva för 2017. Synergy WorldWide kan med glädje meddela att  ProArgi-9+ för fjärde året I rad är med i PDR. 

I den 71 versionen av PDR beskrivs ProArgi-9+ återigen som “världens mest högkvalitativa kosttillskott med L-arginin” och att ”ProArgi-9+ utformades genom ett samarbete mellan ledande vetenskapsmän och kardiovaskulära specialister som genomfört omfattande undersökningar på L-arginins kapacitet att främja en hälsosam kardiovaskulär funktion.”

PDR finns tillgänglig på bibliotek, i bokaffärer, på apotek och kliniker, och det är en resurs som används av läkare och medicinska specialister över hela Nordamerika. Att ProArgi-9+ ingår i PDR ger Synergy WorldWide värdefull trovärdighet och gör att produkten syns på marknaden.  Vi uppmuntrar alla teammedlemmar att använda den här informationen när du bjuder in andra att upptäcka ProArgi-9+ och dra fördel av dess effektiva ingredienser för att kunna leva ett hälsosammare liv.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us