European Team Medlemmer gjenkjent!

Anerkjennelse juni 2011

Synergy WorldWide vil gjerne benytte denne anledningen til å gratulere følgende personer for rang avansering i juni! Synergy Europa fortsetter å oppleve enestående vekst, og det er på grunn av hardt arbeid og hengivenhet som gjør denne veksten mulig!

Vennligst delta med oss å gratulere vår hardt arbeidende ledere nedenfor som fortsetter å vie enorm tid og krefter til sine Synergy virksomhet.

Vi ser frem til alle på vår Global Summit!

Juni Rank Fremskritt

Team Director
Knut Inge Busk (Norge)
Eric & Kati Gammals - Credentis (Sverige)

Team Manager
Trond Pedersen (Norge)
Miimu Jaatinen (Sverige)
Claudia Parkkola - Premlife (Sverige)
Ole-jorgen Stroemberg (Norge)
Maria Schabler (Østerrike)
Glenn Skamsar (Norge)

Team Leader
Kristiina Laihi (Sverige)
Tor Mentzoni (Norge)
Roman Tanzler (Østerrike)
Paul-kaare Liete (Norge)
Sirpa Heikkinen Aaniaallotar (Sverige)
Johnny Vestli (Norge)
Inger Lise Gjerdrum (Norge)
Ewald Zach (Østerrike)
Frode Holst (Norge)
Hans Jakob Kloevstad (Norge)
John Whitford (Ireland)

Gold
Kjell Broen (Norge)
Karin Valle (Norge)
Johann Schuetzenhoefer (Østerrike)
Cecilia Lindgaard (Norge)
Tore Hansen (Norge)
Anne Berit Gjerdrum Nilchols (Norge)

*Klikk her for å se alle juni 2011 rang fremskritt

Juni Top Rekrutterere
Teammedlem med de mest personlig sponsede tracking center

Europe
Roman Tanzler (Østerrike)
Eric & Kati Gammals - Credentis (Sverige)
Claudia Parkkola - Premlife (Sverige)
Kristina Laihi (Sverige)
Siegfried Feitl (Østerrike)

Juni Top Team Builders
Teammedlem med de mest personlig sponsede rang fremskritt

Europa
Eric & Kati Gammals - Credentis (Sverige)
John and Trisha Kavanagh (United Kingdom)
Miimu Jaatinen (Sverige)
Claudia Parkkola - Premlife (Sverige)
Roman Tanzler (Østerrike)

Juni Top Vegas Promotion Inntekter

Europa
Jeremy Townsend (United Kingdom)
Eric & Kati Gammals - Credentis (Sverige)
John and Trisha Kavanagh (United Kingdom)
Knut Inge Busk (Norge)
Siew Walton (United Kingdom)


Overall Top Vegas Promotion Inntekter

Europa
Eric & Kati Gammals - Credentis (Sverige)
Glenn Skamsar (Norge)
Trond Pedersen (Norge)
Maria Schabler (Østerrike)
Claudia Parkkola - Premlife (Sverige)

Legacy Retreat

Kvalifiserte Alumni - Europa
Hakan Cetin - Sells Consulting (Østerrike)
Mads Oestvang (Norge)
Oistein Bekkvang (Norge)

Kvalifiserte første gang - Europe
Martin Oestvang (Norway)
Sabine Poster - Network Team (Tyskland)
Manfred Meyer - Network Power (Tyskland)
Reidun Lydersen Dalheim (Norge)

CONVERSATION

Instagram

Follow Us