Forbes utnämner Nature´s Sunshine/Synergy WorldWide till ett av USA:s tillförlitligaste företag

Tidigare i år publicerade Forbes sin lista överUSA:s 100 tillförlitligaste företag. Nature´s Sunshine/Synergy WorldWide utnämns i micro-cap-kategorin. Att hamna på denna lista är bevis på Synergys strävan att "stå som förebild för öppenhet och integritet", enligt Forbes egen beskrivning.


Nature's Sunshine (NATR), moderbolag och uppskattad partner till SynergyWorldWide, är ett av bara fyra företag i hela läkemedelskategorin som hamnat på denna prestigefyllda lista. Av de fyra har Nature´s Sunshine/SynergyhögstaAGR-poängen (92 av 100).* Vi är dessutomdet endadirektsäljande företaget på listan.


Denna hedersbetygelse är bevis på SynergyWorldWides och Nature´s Sunshines fortsatta strävan mot integritet i alla våra affärsmetoder.

Hur skapas en sådan lista?

Forbes förlitar sig på GMI-rankningar för att rangordna företag på skalan för tillförlitlighet. GMI (GovernanceMetrics International) studerar 60 olika mått som har med styrelse och redovisning ur rättssynpunkt. Företag med störst öppenhet i redovisningen, minsta antalet högriskhändelser och med korrekt översyn av styrelsen hamnar vanligen högst på listan. Fler exempel på bestämmande faktorer: böter för för hög kompensation till direktörer, många i ledningen byter jobb för ofta, för hög kortsiktig kompensation till direktörer.

GMI studerar fler än 8 000 börsnoterade företag och bestämmer ett risktal en gång i kvartalet. Företag på 100-i-topp-listan måste ha ett börsvärde på minst USD 250 miljoner. De får inte heller ha dokumentation med tillägg hos Securities and Exchange Commission, inga SEC-efterlevnadsåtgärder och inga omfattande revideringar av redovisingar.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us