Hur kan vi entusiasmera människor?

Klicka här för att se denna och andra artiklar i vår kvartals Legacy Tidskrift.

Eric och Kati Gammals är Pearl Executives och medlemmar i Synergy WorldWides europeiska Advisory Board.. En gång i kvartalet får du ett meddelande från en person i Advisory Board. Personen ger dig goda råd och insikter i hur han eller hon lyckats med Synergy.

Vi är lyckligt lottade som arbetar för ett företag som Synergy där vi kan ge  människor med både livsförbättrande produkter och en fantastisk affärsmöjlighet.

Vi ser många fördelar med möjligheten som Synergy tillhandahåller. Först och främst ser människor en möjlighet att hjälpa andra och samtidigt tjäna pengar. Men när en person upptäcker vad vi har att erbjuda på ett djupare plan förstår han eller hon att här finns möjlighet till kunskap och att utvecklas som människa, att ge livet mer mening och att vara med i ett team som ser fram emot morgondagen med stort förtroende.

När vi upptäckte möjligheten som Synergy tillhandahåller ville vi träffa företagsledningen eftersom vi ville lära känna de personer som leder företaget. Det är viktigt att nya teammedlemmar får en möjlighet att för en diskussion med de mest framgångsrika teammedlemmarna. Därför ber vi våra teammedlemmar att organisera välkomstsamtal så att en ny teammedlem kan få prata i några minuter med en framgångsrik teammedlem. På så sätt upptäcker de nya medlemmarna vilken typ av människor som leder teamet och vad de har för värderingar.


Detta är jätteviktigt och en stor fördel för teamet eftersom det blir mycket lättare för nya teammedlemmar att kontakta mer erfarna teammedlemmar för att få stöd. Den bästa metoden för detta är ett trevägssamtal som den nya teammedlemmens sponsor organiserar. På så sätt lär sig alla sponsorer snabbt hur man leder ett trevägssamtal på telefon. Vi lär alla att använda sig av trevägssamtal i företagets alla faser – under Synergys Dag Ett-presentation, och för uppföljning, utbildning, rådgivning och firande.

När vi upptäckte Synergy ville vi också lyssna på den medicinska och vetenskapliga rådgivande kommitténs medlemmar, samt höra de mest framgångsrika teammedlemmarna dela sina berättelser. Det allra viktigaste för oss var att använda produkterna och hjälpa släkt och vänner att använda dem. Produkternas resultat var mycket viktiga för oss och vi ville även hjälpa andra att uppleva samma resultat. Att delta i Synergys internationella och nationella möten (Summits) och andra utbildningar är mycket viktigt. Vi anser att 80 % av framgångsrika resultat kommer från att man deltar.


Som ledare och nätverksrådgivare anser vi att det är mycket viktigt att du tänker på värderingar som kärlek, mod, ärlighet, lugn, och ödmjukhet i kontakten med dina teammedlemmar.

Om du håller dig till dessa värderingarna och är öppen, blir det mycket lättare att motivera människor.  Det är också mycket viktigt att inte ta något personligt. Koncentrera dig med liv och lust på alla aktiviteter och se till att du har roligt.

Viktigast av allt: du måste kunna se det positiva i allt och lära dig att göra en nackdel till en fördel.

Med vänlig hälsning
Eric och Kati Gammals


CONVERSATION

Instagram

Follow Us