Fantastiska resultat för andra kvartalet

Synergy WorldWide är mycket glada över att rapportera stadig tillväxt och fortsatta framgångar för andra kvartalet 2014. Flera av höjdpunkterna från företagets officiella kvartalsrapport finns listade nedan:

  • Företagets försäljningsintäkter ökade med 28,5 procent till 32,5 USD miljoner, jämfört med 25,3 USD miljoner under andra kvartalet 2013. Det här är fjärde kvartalet i rad som vårt företag redovisar ett försäljningsrekord. 
  • Dessa framgångar har sin huvudsakliga förklaring i ökad försäljning i Sydkorea och Japan. Försäljningen på dessa marknader går otroligt bra.
  • De ökade försäljningsintäkterna har sin grund i engagerat ledarskap, effektivt arbete och stor entusiasm efter Global Summit och lanseringen av vikthanteringssystemet SLMsmart i Asien.
  • En nyckelkomponent för tillväxten i Sydkorea var den utökade användningen av vikthanteringsprogrammet SLMsmart. Som ett resultat av detta har vikthantering som kategori bland Synergys produkter, vuxit från 0,7 USD miljoner till 2,2 USD miljoner – eller från 2,7 procent av nettoförsäljningen till 6,8 procent.
  • Täckningsbidraget ökade med 36,1 procent till 11,8 USD miljoner, jämfört med 8,7 USD miljoner för andra kvartalet 2013. Detta beror huvudsakligen på ökade försäljningsintäkter.
Synergy framför ett stort tack till alla sina teammedlemmar, företagsanställda och kunder världen över. Tack för att ni bidrar till företagets fortsatta framgångar! Vi på Synergy är även mycket tacksamma för vårt samarbete med Nature's Sunshine Products, ett branschledande företag med samma höga krav på integritet och kvalitet som Synergy.

Som vi meddelade tidigare har införandet av SLMsmart på den asiatiska marknaden hjälpt många distributörer att skapa nya inkomstkällor. Synergy förbereder nu införandet av SLMsmart i Europa. Deltagare i testgrupper har rapporterat fantastiska resultat och förväntningarna är höga inför den kommande lanseringen. OBS! Resultaten från testgrupperna kommer att publiceras på den här bloggen när testperioden är avslutad och alla data har sammanställts.

Synergys fortsatta framgångar och tillväxt är en prioritet och ett privilegium. Vi ser fram emot att var och en av er utvecklar sin fulla potential för att skapa bestående framgångar när det gäller hälsa, lycka och välstånd.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us