Sälja en idé på 30 sekunder!

Du har 30 sekunder på dig att förklara varför Synergy WorldWides produkter och affärsmöjligheter passar mig. Klara, färdiga, gå!

Du försöker snabbt komma på vad du ska säga. Förmodligen blir det något med produktkvalitet, generös kompensationsplan, fantastiska ledare och roliga möten. När du går över 30-sekundersgränsen kommer du kanske på att du glömde tala om Synergys reklamerbjudanden eller företagets serviceprojekt. Du kanske också hoppade över vad Synergys produkter faktiskt är till för.

Känns det som att försöka göra alldeles för mycket på kort tid? Det är du inte ensam om. Utan förberedelse är det nästan omöjligt att snabbt och kortfattat lägga fram ett säljargument.

Att skapa ett kortfattat säljargument är precis som att försöka komma på en tes till en uppsats. Du vill ge kunden en kortfattad beskrivning av ämnet. i den ska ingå ett litet antal viktiga delar för att ge kunden en allmän beskrivning av företagets mål. Samtidigt måste du kunna komma med något annat än andra företags säljargument, och övertyga kunden om att intressera sig för idén eller produkten du försöker sälja.

Nu skriver vi ett utkast. Ett kortfattat säljargument blir snärtigt och bra med hjälp av följande.


1. Definiera huvudbudskapet. Vad vill du att publiken ska komma ihåg av ett kortfattat säljargument. Vad är viktigast att berätta om Synergy WorldWide? Ett kortfattat säljargument ska röra sig kring ett sådant budskap.

2. Anteckna allting. Anteckna allting du vill att en tänkbar Synergy-kund eller -distributör ska veta om företaget. Stryk allt som inte behövs för att göra kunden intresserad. Återstående punkter ska sammanfatta huvudbudskapet.

3. Organisera informationen. Inled säljargumentet genom att direkt berätta vem du är och vad företaget eller produkten heter. Berätta här när Synergy grundades och företagets grundprinciper. Det tar kanske 10-15 sekunder av ett 30-sekunders säljargument. Resten av tiden är till för att försöka få kunden att intressera sig för huvudbudskapet.

4. Anpassa ett säljargument till kunden. Framhäv inte dig själv i ett säljargument. Ett säljargument ska handla om kunden. Vad har kunden för nytta av det här? Vissa av Synergys mest framgångsrika teammedlemmar hittar individer att sponsra genom att förklara varför Synergy kan uppfylla deras behov. Det kan vara bra att förbereda varianter på ett säljargument, för att lättare få kontakt med olika grupper.

5. Ta inte till eleganta formuleringar. Var uppriktig. Var trevlig. Kommunicera proffsigt, men på ett sätt som gör det lätt för en kund att få kontakt med dig. Ta inte till nätverksmarknadsföringsjargong. Pratar du så förstår inte kunden huvudbudskapet.

6. Öva. Säljargumentet måste vara effektivt. Berätta om den för kollegorna och fråga vad de tycker. Öva dig tills nervositeten är borta och du känner att du kan presentera säljargumentet för vemsomhelst.

Förstår inte en kund ett säljargument filar du på det tills du är nöjd. Försök med något annat. Om säljargumentet är bra märker du hur alltfler kontakter intresserar sig för Synergys produkter och affärsplan.


CONVERSATION

Instagram

Follow Us