Synergy WorldWide tillkännager strategiskt inträde på den kinesiska marknaden


Greg Probert, Chairman och CEO för Nature’s Sunshine, och Wynne Roberts, President och COO för Nature’s Sunshine, kan idag med glädje tillkännage ett betydelsefullt steg för vårt företags framtid.

Synergy WorldWide/Nature’s Sunshine kommer att ta sig in i Kina, världens snabbast växande direktförsäljningsmarknad. Det är spännande nyheter, och det kommer självklart att medföra stora möjligheter för oss som framåtsträvande företag.

Klicka här för att läsa det officiella pressmeddelandet från Nature’s Sunshine Products.

----------
Nature’s Sunshine Products, Inc.

Bolagets huvudkontor:
2500 West Executive Parkway, Suite 100 Lehi, Utah 84043

26-Jun-14

Till: Synergy-distributörer världen över

VB: Inträde på marknaden i Kina – Nature’s Sunshine tillkännager strategisk allians med Fosun Pharma

Som du säkert har läst i bifogat pressmeddelande, så kan vi med oerhörd glädje idag tillkännage en strategisk allians mellan Nature’s Sunshine och Fosun Pharma, i syfte att komma in på den kinesiska marknaden: en betydande möjlighet för vårt företag.

Kina har en lång historia av att använda natur- och örtprodukter som en del av en helhetssyn på välmående. Dess marknad för vitaminer, mineraler och tillskott är värd 15,6 miljarder dollar och växer snabbt. Dessutom är Kina världens tredje största och snabbast växande direktförsäljningsmarknad.

Genom det här banbrytande avtalet kombineras Nature’s Sunshines starka sidor med Fosun Pharmas, och det skapar ett unikt partnerskap som höjer vår förmåga att bygga upp en stabil verksamhet i Kina under de kommande åren. Det kommer i sin tur att bidra till global styrka och framgång för NSP som helhet.

Kristine Hughes, medgrundare och vice styrelseordförande, kommenterar tillkännagivandet: ”Ett av mina mål under de dryga fyrtio senaste åren hos NSP har varit att få se våra produkter användas över hela världen. Jag har drömt om att vårt märke ska gå att få syn på överallt. Något av det mest spännande jag gjort i livet var att sälja vår produkt i Ryssland, på grund av de förmåner – både hälsomässiga och finansiella – som våra produkter och vårt marknadsföringssystem innebar för detta tidigare slutna land. Jag tror att standarden på vår personal och vår säljavdelning är det som gör Nature’s Sunshine till ett av världens bästa företag. Jag är oerhört nöjd med att vi nu kan hjälpa människor i Kina på samma sätt som vi har hjälpt människor på andra platser. Jag är mycket tacksam mot våra anställda och säljavdelningen för att de gjort det här goda arbetet möjligt. Nu blir våra drömmar besannade.”

Det blir inga framtida förändringar av hur vi bedriver vårt företag på de marknader vi redan har världen över.


  • Vi ska fortsätta kämpa för vårt mål, att bli världens främsta företag för hälsa, välmående och livsstil, och vår produktstrategi förblir densamma. 
  • Vi ska fortsätta arbeta genom samma distributionskanaler på dessa marknader. 
  • Vi ska fortsätta tillverka våra produkter på vår tillverkningsanläggning i Spanish Fork i USA, även om vi ibland i framtiden kan komma att tillverka vissa produkter i Kina för den kinesiska marknaden. 
  • Vi ska fortsätta stärka det där särskilda arvet som har byggts upp under många år, som grundar sig på kvalitet, service och integritet av högsta standard, och som levereras genom en gemenskap av passionerade och omsorgsfulla människor.


Vi ska gå in på Kinas marknad genom att anta ett unikt arbetssätt med många kanaler och många varumärken, för att maximera våra marknadsmöjligheter och marknadsandelar. Vi gör vårt inträde med Synergy i direktförsäljningskanalen, och med NSP i återförsäljningskanalen. Vi måste emellertid påpeka för Synergy-distributörerna att direktförsäljningen i Kina är en kraftigt reglerad, ”sluten” marknad, som inte tillåter betalning av uppströms provisioner till personer som befinner sig utanför Kina. Vi kommer att behöva utveckla en ny direktförsäljningsmodell, en ny kompensationsplan och en ny distributörsledare på plats i Kina. Det är mycket viktigt att ingen befintlig distributör gör något för att planera uppbyggnaden av ett företag i Kina. Vi håller er underrättade med regelbunden information allt eftersom arbetet går framåt med att inrätta vårt joint venture.

Vi väntar oss att etableringen och uppstarten av vår joint venture-verksamhet tar lite tid, då vi ska gå igenom alla de lagstadgade godkännanden och den marknadsplanering som behövs. Men planen är att Kina ska bli en av våra två bästa marknader inom 5 år, och bidra avsevärt till vår allmänna tillväxt.

Som Greg Probert, Chairman och Chief Executive Officer för Nature’s Sunshine Products, kommenterar: ”Att komma in i Kina är det nästa logiska steget i vår tillväxtstrategi. Vår allians med Fosun Pharma ger Nature’s Sunshine tillgång till denna viktiga marknad genom en nyskapande, särpräglad affärsmodell med en stark lokal partner.” Fosuns aktiva investering i Nature’s Sunshine är en bekräftelse på både deras förtroende för Nature’s Sunshine och deras åtagande för att vårt joint venture ska bli framgångsrikt.”

Sammanfattningsvis tror vi att den strategiska alliansen utgör ett enormt strategiskt kliv framåt för Nature’s Sunshine: ett steg som kommer att öka på vår globala marknadsandel och stärka vårt företag som helhet. NSP:s och Synergys produkter började som en enkel, nyskapande idé för 42 år sedan, och inträdet i Kina nu innebär att vi har gått därifrån till att bli tillgängliga i 49 länder världen över, där vi hjälper till att förvandla miljontals människors liv längs vägen. Och vi fortsätter gå framåt!

Tack för allting ni gör, varje dag. Bästa hälsningar

Gregory L. Probert
Chairman och Chief Executive Officer

D. Wynne Roberts
President och Chief Operating Officer

CONVERSATION

Instagram

Follow Us