Ung svensk teammedlem hittar vägen till hälsa och framgång genom Synergy

Jennifer Örneus kämpade mot svåra medicinska problem som 20-åring och fick nästan aldrig vila från smärta. Hennes mamma introducerade Synergy och dess produkter för henne och hon tyckte att produkterna bidrog till en generell förbättring av hennes hälsa medan hon kämpade för att bli frisk. Sedan dess har hon talat väldigt ivrigt för Synergys V3-system, särskilt ProArgi-9+ och Mistify.

”Jag är så tacksam för att Synergy nådde ut till min mamma så att jag fick möjligheten att känna mig levande igen”, säger Jennifer.

Nu driver Jennifer en växande Synergyverksamhet och hon avancerade till Team Leader-nivån i juni 2014. Förutom att hon älskar produkterna blev Jennifer en Synergydistributör eftersom hon uppskattade att hon kunde fokusera på affärsverksamheten när hennes schema tillät det. Allteftersom hennes affärsverksamhet började ta fart insåg hon hur viktigt det är att arbeta som ett lag för att kunna lyckas. Det är något som hon nu lär ut till andra. Nästa mål på hennes lista är att hjälpa så många andra hon kan för att kunna nå Team Manager-titeln.   Hon vill inte bara visa Synergys verksamhet för andra, men även de effektiva produkter som i hög grad påverkade hennes liv.

Hon anser att de som skriver ner sina mål och påminner sig själva om dessa varje vecka, kommer att känna sig mer beslutsamma och därför mer troligen nå sina mål.  Skriva även ner de saker som inspirerar dig och bevara dem som en ständig påminnelse.

”Jag är så tacksam för att en av Synergys teammedlemmar nådde ut till min mamma så att jag fick möjligheten att känna mig levande igen”, säger hon. ”Var tacksam att du har hittat det bästa företaget med de bästa möjligheterna!”

Jennifer ser fram emot att närvara vid nästa Kickoff-evenemang i London, vilket följs av Summit i Barcelona. Hon förstår vikten av att träffa andra Synergydistributörer och hämta energi från deras inspirerande historier.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us