Information om kampanjerna för SLMsmart

Se över riktlinjerna nedan för klargörande information om datum för SLMsmart-kampanjerna:

SLMsmart Activation Bonus – 100 €


För att vara berättigad till en SLMsmart Activation Bonus måste du skicka in varje månads aktiveringar senast vid midnatt på månadens sista dag (för den månad då aktiveringen ägde rum). Du måste till exempel skicka in uppgifter för alla NYA kunder/distributörer som aktiverades i november med ett SLMsmart Activation Pack INNAN MIDNATT DEN 30 NOVEMBER 2014.

Den här bonusen gäller fram till den 31 december 2014.

• Du måste skicka in i grupper om tre.
• Aktiveringar som skickas in efter det utsatta datumet kommer att räknas för nästa månad och kan inte räknas för den tidigare månaden.
• Aktiveringar som skickades in efter den 31 december 2014 kommer inte att räknas in i SLMsmart Activation Bonus.
• Bonusar kommer att betalas ut med provisioner i november och december 2014, samt i januari 2015.

Klicka här för att nå formuläret för SLMsmart Activation Bonus.

SLMsmart Challenge bonus - €200 

För att vara berättigad till en SLMsmart Challenge Bonus måste du skicka in uppgifter för NYA kunder/distributörer som slutfört 90-dagarsutmaningen INNAN MIDNATT DEN 28 FEBRUARI 2015. Detta innebär att en grupp om tre personer måste aktiveras innan den första veckan i december för att man ska vara berättigad för den här bonusen.

• Du måste skicka in i grupper om tre.
• Bonusar kommer att betalas ut med provisioner i januari, februari och mars 2015.

Klicka här för att nå formuläret för SLMsmart Activation Bonus.

SLM 10 Club Bonus – 150 €

För att vara berättigad till en SLM 10 Club Bonus måste du aktivera minst 10 personer med SLMsmart Activation Pack och skicka in ditt formulär för SLM 10 Club INNAN MIDNATT DEN 31 DECEMBER 2014.

• SLM 10 Club Bonus kan endast erhållas en gång.
• Bonusar kommer att betalas ut med provisioner i november och december 2014, samt i januari 2015.

Klicka här för att nå formuläret för SLM 10 Club.

KONTAKTA SYNERGYS KUNDTJÄNST OM DU HAR YTTERLIGARE FRÅGOR.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us