Är Synergys produkter ekologiska?


Du förtjänar bästa möjliga kvalitet när du köper kosttillskott. ”Är Synergys produkter ekologiska?” Det är en av de vanligaste frågorna vi får på kundtjänst eller när vi har besökare på vår produktionsanläggning.

Som många av er säkert vet hänvisar ordet ”ekologisk” till en odlingsmetod fri från syntetiska kemikalier. Vårt kvalitetsteam granskar och testar alla våra råvaror för att säkerställa att alla våra örter och andra organiska material är ekologiskt odlade. Eftersom vi utför rigorösa tester internt har vi valt att inte ansöka om ekologisk certifiering från en oberoende tredje part för våra färdiga produkter. Den ekologiska certifieringsprocessen är i första hand en marknadsföringsprocess.

Vår inköpsavdelning köper alltid ekologiskt certifierade ingredienser när det är möjligt och tillämpligt. Många ingredienser kan emellertid inte certifieras som ekologiska. Växter som växer vilt utanför odlingar kan t.ex. inte certifieras som ekologiska. Många av de örter vi använder kommer från länder utanför USA och väldigt få andra länder har någon typ av standard för att certifiera ekologiska produkter. Vi samarbetar endast med leverantörer som uppfyller våra strikta kvalitetskrav. De omfattande inspektioner och granskningar som våra team genomför hos varje leverantör säkerställer att deras örter och produkter uppfyller ekologiska standarder.

När du handlar från Synergy WorldWide kan du vara säker på att dina produkter inte har några som helst spår av gödningsmedel, bekämpningsmedel eller andra typer av föroreningar.

Kom ihåg: om ett oberoende företag säljer en certifierad ekologisk produkt så betyder det inte nödvändigtvis att produkten innehåller högkvalitativa ingredienser. Ekologiska produkter kan förorenas av vattenkällor som odlarna inte känner till. Det slutgiltiga beviset får man när man testar produkterna, något som Synergy gör utifrån branschens striktaste standard.

Vi garanterar att dina produkter är rena och av högsta möjliga kvalitet.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us