Gruppmedlemmar förtjänar högsta Go Elite Bonus


I början av November meddelades att två Synergy-distributörer och partners från Österrike var de första gruppmedlemmarna som förtjänat den högsta Go Elite-bonusen på 1 200 EUR. Det betyder att de kvalificerade för Elite Honors och sponsrade 10 eller fler som kvalificerade för Elite Honors under en månad.

Grattis till Pearl Executive Franz Friess och gruppledaren Corinna Fröwein! Dessa exemplariska ledare har bevisat att det går att förtjäna den högsta Go Elite-utbetalningen med fokus och beslutsamhet. Vi vill speciellt gratulera Franz som överskred högsta Go Elite-bonuskvalifikationen i Oktober och sponsrade 11 som kvalificerade för Elite Honors.

Corinna och Franz gick inte ovetandes med i Elite Honors. De satte sig ner efter lanseringen av Elite Honors på Summit 2015 och skapade en detaljerad plan som gjorde det enklare att uppnå målen, sade Corinna. Även om planen gjore uppgiften ”enklare” gjorde det den inte nödvändigtvis ”enkel”. De reste hela tiden runt och arbetade långa dagar för att uppnå målet.

Franz visste från början att han ville vara den första gruppmedlemmen i Europa som sponsrade åtminstone 10 som kvalificerade för Elite Honors på en månad. Det var extremt viktigt för honom att visa dem han ledde vad som var möjligt med den här nya affärsmodellen.

”Jag är helt säker på att Elite Honors-inkomstmodellen kan förändra allt” säger Franz. ”Jag har sett många nya teammedlemmar fira sina inkomster. De flesta av de som kvalificerade för Elite Honors i mitt team var i själva verket nya gruppmedlemmar. Så snart jag registrerade dem började jag uppmuntra dem att kvalificera för Elite Honors.”

Corinna arrangerar möten i sitt hem och utför offentliga presentationer för att utbilda folk om Elite Honors. Hon säger att mång av gruppmedlemmarna i hennes downline har bestämt sig för att göra allt de kan för att kvalificera eftersom de vet att det är det bästa sättet att bygga upp deras verksamheter. Corinna och Franz ägnar mycket tid åt att stötta dem som arbetar mot att nå Elite Honors.

Både Corinna och Franz sade att de vet att Elite Honors-affärsmodellen fungerar eftersom de själva har bevittnat det. Deras kommissioner har ökat under de senaste två månaderna eftersom de aktivt bygger upp sin Synergy-verksamhet tillsammans med majoriteten av deras grupper.

 ”Tro på dig själv och lyssna inte på rösterna i ditt huvud som säger att du inte kan”, säger Corinna. ”Jag ville visa dem att alla i Europa kan förtjäna denna bonus. Jag har inte en av de högsta titlarna i Synergy men det var ändå möjligt för mig att förtjäna högsta möjliga summa pengar genom Go Elite erbjudandet”.

Franz och Corinna hoppas att Elite Honors förblir en viktig del av Synergy-verksamheten under en lång tid framöver. Franz uttryckte sin tacksamhet för Corinnas outtröttliga arbete och starka tro och kallar henne för Österrikes ”superstjärna”.

Go Elite-bonusar har funnits i mer än två månader och Synergy har redan betalat ut mer än 42 000 EUR. Klicka här för mer information om hur du kan få en Go Elite-bonus.

Kom ihåg att du har fram till 29 februari, 2016 att utnyttja Go Elite bonuserbjudandet.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us