Greg Proberts turné var en fantastisk succé!Mer än 1 500 distributörer över hela Europa samlades i konferenslokaler i London, Helsingfors, Oslo och andra städer för att lyssna till när Nature´s Sunshine Products CEO Greg Probert talade om Synergy's vision för de kommande fem åren, och för en chans att få träffa Synergy´s toppchefer. Samtliga möten var en succé och inte en enda stol stod tom. Vissa deltagare livestreamade mötena från städer på Island, Finland, Norge, Tyskland och flera andra. Synergy WorldWide´s President Dan Norman och Europas Vice President Carmelo D'Anzi deltog också för att berätta om Synergy Europas framtid.

Tillväxten och förväntansfullheten som utvecklar sig i Europa är påtaglig. Synergy Europas momentum kan tillskrivas ett fantastiskt engagerat ledarskap och deras tydliga vision av framtiden. Alla distributörer drar åt samma håll och ser till helheten. Beslut tas och verkställs, som med öppnandet av Synergy Europas högkvarter i Barcelona. Samarbetet mellan Synergy´s ledning och distributörerna är starkt.

”Vad som slog mig vid samtliga event var alla förväntansfulla blickar”, säger Carmelo.
”Jag kände verkligen att de hade tagit till sig vårt budskap”.

Femårsplanen mottogs väl av samtliga närvarande distributörer. Vi är i början av en ny era av tillväxt för Synergy och stämningen bland deltagarna var så laddad att man nästan kunde ta på den. Vi tror att Synergy Europa kommer att spela sin roll och mer därtill för att denna femårsplan ska bära frukt. För att uppnå femårsplanens mål kommer det att krävas en stor kollektiv insats, men Synergy Europa är redo för utmaningen.

Ett stort tack till alla hårt arbetande General Managers i Europa för deras insatser med att förverkliga denna välbesökta turné tillsammans. Var och en av dem gör ett fantastiskt arbete och vi kunde inte tacka dem nog för deras stöd.


CONVERSATION

Instagram

Follow Us