Nya i Team Elite: Anna-Maija & Hannu Kreivi


Anna-Maija och Hannu har varit entreprenörer hela sina liv. Som Finlands nyaste Team Elite har de bevisat att de kan balansera familjelivet med en lönsam affärsverksamhet. Anna-Maija har nästan trettio år av erfarenhet inom nätverksmarknadsföring, medan Hannu anslöt något senare först när han insåg hur effektiva Synergys produkter verkligen var.

Anna-Maija och Hannu är glada över att uppnå Team Elite, men säger att denna prestation bara är ett steg på vägen mot större drömmar. Förutom deras nya titel uppnådde Anna-Maija och Hannu även Go Elite 10-bonusen för första gången under april månad, en prestation som endast en handfull européer åstadkommit än så länge. Tack vare uppmuntrande och tävlingsinriktade vänner inom Synergy och en speciell teambuilding-övning i Skandinavien, motiverades Kreivis att arbeta extra hårt under april, vilket gav resultat  i form av deras nya titlar.

“Det är genom flera små bidrag som vi i slutändan uppnår något omfattande, många bäckar små,” säger Anna-Maija.

De är stolta över den professionalism som finns inom deras team och de dagliga ansträngningar som de enskilda distributörerna gör för att föra verksamheten framåt. Denna professionalism kom dock inte av sig självt.  Anna-Maija och Hannu arrangerade flera utbildningsmöten varje månad för att hjälpa sitt team med den personliga utvecklingen. De tror att distributörer som inte kontinuerligt jobbar medsjälvutveckling får svårare nå framgång inom Synergy.

 "En bra ledare måste alltid vara redo att hjälpa andra," säger Anna-Maija. "En bra ledare måste förlita sig till distributörerna och deras förmåga att lära och utvecklas. En bra ledare hjälper sina distributörer att på en personlig nivå identifiera sina utvecklingsbehov. Det är viktigt att se till att alla når framgång, eftersom det är genom framgång att vi hittar motivation."

Medans de ser fram emot sitt teams framtida tillväxt, planerar Anna-Maija och Hannu att fortsätta att inspirera människor att engagera sig i Synergys vision och utveckla starka, självständiga Synergy-ledare. Detta, tror dom, är vad som kommer att leda till ekonomisk självständighet och hälsa för många människor.

"Tack vare Synergy har jag fått min hälsa tillbaka," säger Anna-Maija . "Jag tycker att hela mitt liv har förändrats till bättre, eftersom det som tidigare var drömmar nu slår in. Synergy är en gåva som jag verkligen är tacksam för. Hälsa och välstånd kan uppnås genom Synergy för alla som vill."

CONVERSATION

Instagram

Follow Us