REIDUN DALHEIM INVALD IN I MILLION DOLLAR CLUBEn av höjdpunkterna vid 2017 års Summit var erkännandet av en fenomenal kvinna som har bidragit till framgången i Synergy Europe i många år. Reidun Lydersen Dalheim, en Pearl Executive, är en beundransvärd ledare som nyligen tjänat en miljon dollar med företaget.

Denna prestation är en sann avspegling av hur mycket passion Reidun har för Synergy WorldWide och dess produkter. Arbetet hon har satt in för att nå denna milstolpe är enormt! Det var en ära att gratulera henne på scenen i Barcelona.

Reidun has been a competitor her entire life. She loves sports—everything from skiing to car racing—and though she doesn’t brave the slopes or streets anymore, she still finds a way to let her competitive side shine. Synergy drives her to be competitive with herself and to push her limits.

Reidun har varit en tävlingsmänniska hela livet. Hon älskar sport - allt från skidåkning till bilracing - och trots att hon inte tävlat i backarna eller på gatorna längre, hittar hon fortfarande en väg att låta hennes  tävlingssida skina. Synergy driver henne till att tävla mot sig själv och att driva sina gränser.


Det var hennes tävlingsanda som ledde henne till denna stund: bli medlem i Million Dollar Club.

"Detta betyder att jag har nått mitt mål," sade Reidun. "Det visar att jag har kunnat hjälpa tusentals människor att hitta ett bättre liv."

Reidun har specialiserat sig på kompletterande medicin i över 30 år och har hjälpt folk att söka Elite Health under merparten av hennes liv.

Efter att ha introducerats till Synergy WorldWide 2009 började Reidun testa Synergy-produkter och upplevde enorma resultat. Från och med då kände hon sig säker på att rekommendera samma produkter till hennes kundkrets.
Reidun har haft, och fortsätter att ha, många stora upplevelser med Synergy. Hon spenderar mycket tid på att lära människor om Synergys produkter samtidigt som hon organiserar ett extremt lojalt team som är engagerade i att hjälpa människor att upptäcka ett mer fruktbart liv av högre kvalitet.

Lyckligtvis är att vara på resande fot en av Reiduns favoritsaker, vilket inte skapar något problem för henne att köra runt i norra Norge för att stödja distributörer och dela med sig av Synergys möjligheter. Tack vare den ekonomiska friheten har Reidun arbetat för att etablera sig med sin Synergy-verksamhet. Hon har friheten att ta mer semester och har erfarenheter som inte skulle vara möjliga annars.

Reiduns huvudsyfte är att hjälpa alla att nå framgång. Hon ser fram emot en ännu mer givande framtid, inte bara för sig själv, utan också för hennes team som fortsätter att bygga sina företag med Synergy WorldWide.

"Mina ambitioner är att arbeta som vanligt med Synergy, hjälpa människor att uppnå bättre hälsa."

Återigen, Grattis till Reidun!


CONVERSATION

Instagram

Follow Us