ELITE HONORS PRODUKTKREDIT 2018


Utöver de Elite Honors-belöningar som tjänats under hela året så har Team Members möjligheten att kvalificera sig för ytterligare produktkredit baserat på deras sammanlagda överensstämmelse med Synergys Elite Honors-program för 2018.

HUR TJÄNAR JAG DETTA? 
För att tjäna ytterligare produktkrediter i slutet av kalenderåret måste en Team Member ha ett aktivt konto, som är i bra skick och:

(1) För befintliga Team Members så gäller detta från och medmed januari 2018. Du måste ha minst 600 TC1-volymer under 12 månader I följd och vara Elite Honors kvalificerad minst 4 gånger vid årsskiftet.

ELLER

(2) Nya Team Members måste aktivera sitt distributörskonto senast den 30 juni 2018, ha 600 TC1-volymer varje månad under de återstående månaderna av året. Elite Honors kvalificerade minst 4 gånger och ha en kumulativ mängd CV på din TC1 vid årsskiftet som är lika med eller större än den 12 månaders summa som motsvarar produktkrediterna.

PRODUKTKREDIT BELÖNING
Om ovanstående kriterier är uppfyllda kommer följande CV-trösklar att användas för att bestämma motsvarande produktkreditbelöning.

7200 CV: 1200 Euro
14400 CV: 2400 Euro
28800 CV: 4800 Euro

Kvalificerade Team Members kommer att få sin produktkredit senast den 31 januari 2019. Denna kredit kan nås och lösas in i Pulse-back office eller via Kundtjänst. Produktförpackningar kommer inte att finnas tillgängliga för produktinlösen; Endast enskilda produkter som listas till Team Members kommer att finnas tillgängliga.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us