Hughes Centers nya forskningsstudie analyserar Myeloperoxidas: Vad är det?Forskare på Hughes Center for Research and Innovation gjorde två banbrytande upptäckter om Synergys formel för ProArgi-9+ under 2015 som det talades om över hela världen bland Synergys distributörer.

KLICKA HÄR för att läsa hela artikeln om dessa upptäckter.

En av dessa studier inriktar sig på effekterna som ProArgi-9+ har på den minskade oxideringen av LDL-kolestrol. Anledningen till oxidering? Myeloperoxidas (MPO).

Sista meningen i den andra genomförda studien lyder, ‟Hughes Centers preliminära studie upptäckte att den unika kombinationen av ingredisenser som finns i ProArgi-9+ kraftigt hämmade myeloperoxidas och hjälper till att minska oxideringen av LDL-kolestrol”.

Vad vi vet är att myeloperoxidase hämmar produktionen av kväveoxid, men vad betyder det? Och hur fungerar det? Med svar på ovanstående frågor kan vi bättre förstå varför det är så viktigt att förhindra myeloperoxidas från att ha sin naturliga gång.

MYELOPEROXIDAS: BÅDE VÄN OCH FIENDE

MPO är ett enzym som produceras av våra vita blodkroppar och används för att bekämpa infektioner i kroppen. MPO producerar ett oxiderande ämne som kan liknas vid ett blekmedel för att bekämpa virus. Problemet uppstår när antimikrobiell hypoklorsyra – en infektionsbekämpande substans – dödar både fiende (bakterie) och vän (frisk vävnad). Detta orskakar oxidering av vävnaden.

Forskare hos Synergy WorldWide har utvärderat naturliga hämmare till myeloperoxidase ur ett hälsofrämjande och terapeutiskt perspektiv, för att stödja ett hälsosamt kardiovaskulärt system.

Doktor Matthew Tripp, chef för medicinsk vetenskap, säger att ‟Vi upptäckte att vissa ingredienser i Synergys ProArgi-9+ i sanning är naturliga MPO-hämmare och fungerar tillsammans i samverkan. Denna oväntade upptäckt ledde till en provisorisk patentansökan på ProArgi-9+.”

CONVERSATION

Instagram

Follow Us