Så här uppnår du Go Elite 10Genom att använda Elite Honors-modellen kan man presentera sin Synergy-verksamhet i tre lättförståeliga steg, och det är vad Sloveniens Team Directors Bostjan Pilej och Irena Kladivar har gjort för att maximera möjligheterna och få ut så mycket som möjligt av modellen med Go Elite-bonus. Bonusen förlängdes nyligen till den 31 augusti, vilket gav Bostjan och Irena chansen att uppnå en fjärde, femte och sjätte Go Elite-bonus.

Hittills har de uppnått Go Elite bonus tre gånger under november, december och januari, till ett sammanlagt belopp av 3600 €, vilket innebär att de inte bara kvalificerade sig för Elite Honors under samtliga månader, utan också själva sponsrade tio distributörer som även de kvalificerade sig för Elite Honors. En bedrift som inte bara kräver kontinuitet, utan även ett fantastiskt ledarskap och organisatorisk förmåga. Vi ville självklart få reda på hur Bostjan och Irena lyckats med detta, och här är deras framgångsrecept:

Energi

Bostjan och Irena ser på Synergy som livskraftigt och välmående, och det är så de vill porträttera det för omvärlden. De vill inte ses som representanter för ett företag som främjar dålig hälsa. Istället marknadsför de Synergy som företaget som kan hjälpa människor att upprätthålla en hälsosam livsstil. Bostjan och Irena uppnår detta genom händelserika och roliga events, framgångsrika projekt och en aldrig sinande passion för verksamheten. Med Synergy´s rena och kraftfulla produkter vill Bostjan och Irena hjälpa människor som önskar det bästa för sin kropp, men som är överarbetade, stressade och och inte hinner ta tag i sitt välbefinande själva. Budskapet tilltalar proaktiva individer, precis vad de är ute efter till sitt team. Dessa engagerade distributörer är redo att arbeta hårt och duplicera Elite Honors-modellen.

PresentationElite Honors är en enkel inkomstmodell, vilket möjliggör för en enkel presentation. När en ny distributör går med i Bostjan och Irena´s team är Elite Honors-modellen något av det första de får lära sig. Det är genom Elite Honors man ska bygga upp sin verksamhet inom Synergy, och det är det bästa sättet att maximera sin inkomstpotential på. Bostjan och Irena börjar med att förklara kvalifikationskriterierna för Elite Honors och varför modellen fungerar så bra. Att sätta upp realistiska mål och nå dem varje månad ger en stadig tillväxt. Om samma mål dupliceras av distributörernas sponsorer ökar inkomstpotentialen ytterligare. Ju fler distributörer som duplicerar Elite Honors desto större blir belöningen.

Genom några enklare beräkningar har Bostjan och Irena kommit fram till hur de ska använda Elite Honors för att hjälpa sina distributörer uppnå det belopp de önskar som extrainkomst. Om en distributör vill nå 500 dollar i extrainkomst genom Synergy finns det flera tillvägagångssätt. Bostjan och Irena förklarar emellertid inkomstpotentialen med hjälp av de månatliga CV-kraven för Elite Honors. De förklarar även Elite Honors-kriterierna om att en månatlig kundvolym skapar en avsevärt större andel potentiella distributörer bland kunderna.

Kontinuitet
Bostjan och Irena förväntar sig att deras team deltar i kvällssamtal på måndagar och ett webinar på onsdagar varje vecka, utan undantag. När de är på resande fot sätter paret upp en laptop vart de än är och deltar i och leder samtalen. Tillförlitligheten och kontinuiteten i dessa samtal är viktiga för sammanhållningen i teamet. De arrangerar även obligatoriska kurser varje månad, och påminner sina distributörer om vikten av att delta i dessa redan från den dag de blir en del av teamet. Att upprätta en tydlig struktur och sedan följa den strukturen oavsett vad som händer, har gjort engagemanget och sammanhållningen i deras team bättre. Elite Honors är ett viktigt samtalsämne och står i centrum under nästan alla samtal, webinar och kurser.  De säger att de håller på att skapa en Elite Honors-kultur. Bostjan började till och med lära sina distributörer att sätta upp och nå delmål liknande de mönster som existerar inom Elite Honors redan innan modellen lanserades. Den återkommande upprepningen av konceptet i deras träning har gjort samtliga distributörer i deras team till Synergy-experter, och förbättrat deras förmåga att presentera och representera företaget med både självförtroende och professionalism. 


CONVERSATION

Instagram

Follow Us