Prisökning från 1 april på Wien Summit!


Från 1 april kommer registreringsavgiften att höjas till 99€. Detta event kommer att bli en Game Changer för Synergy WorldWide. Summit 2016 blir ett avstamp mot en spännande, blomstrande framtid. Vi ser fram emot att samla hela Synergy´s europeiska familj i Wien, för att lära och blicka framåt tillsammans.

ELITE HONORS-REGISTRERING

De som kvalificerat sig till Elite Honors för tredje gången har rätt att anmäla sig till det reducerade priset 59€, från 28 mars till 31 augusti.

När du kvalificerar dig till Elite Honors för tredje gången får du en rabattkod via mail som ska anges vid registrering. De som redan kvalificerat sig för tredje gången har fått rabattkoden skickad till sig. Tredjegångs-kvalificerade som redan som redan anmält sig kommer att återbetalas mellanskillnaden om registreringsavgiften översteg 59€.

Vänligen kontakta kundservice vid eventuella frågor.


Låt oss göra detta till det största eventet i Synergy Europas historia!

CONVERSATION

Instagram

Follow Us