Förtydligande gällande Elite Honors


Nya kvalifikationer för Elite Honors 2017 offentliggjordes tidigare denna månad. Vi ser fram emot att fortsatt följa programmets bidrag och stöd till tillväxt över hela Europa.

Det har dock på senare tid uppstått frågor gällande aktiveringsvolymen för kvalifikationerna som vi vill ta tillfället i akt att klargöra. Kvalifikationerna för programmet tillkännagavs enligt följande:

Kvalifikationsnivåer:  
Följande CV-nivåer representerar tre kvalifikationsnivåer som kommer att påverka igenkänningskomponenten i detta program. Alla CV-nivåer är specifika för Tracking Center 1 (TC1) och aktiveringsvolymen är inte längre en komponent för kvalifikation till Elite Honors. 

600 CV*
1200 CV*
2400 CV*

*Samtliga ovanstående CV-nivåer är utöver dina månadsvis standardiserade kvalifikationsnivåer. 

Exempel: I USA är den månadsvis standardiserade kvalifikationen 120 CV. För att vara kvalificerad för Elite Honors måste du minst ha 720 CV för TC1. 

Den del som anger att “…aktiveringsvolymen är inte längre en komponent för kvalifikation till Elite Honors”. refererar till föregående krav från 2016 då det krävdes 200 CV i aktiveringsvolym för kvalifikation. Detta betyder inte att en ny distributör som aktiveras på 600 CV inte får tillgodoräkna sig den 600CV + standardiserade kvalifikationsvolym som krävs för 2017´s kvalificering. Personlig aktiveringsvolym kommer även fortsättningsvis räknas som personlig TC 1-volym.

Vid eventuella ytterligare frågor eller förtydligande, vänligen kontakta din lokala GM eller kundservice.


CONVERSATION

Instagram

Follow Us