Distributörer som kvalificerat sig till Elite Honors Club i mars 2017


Det nya Elite Honors programmet har fått en fantastisk start. Vi är imponerade av denna starka insats som visar på passion och övertygelse hos våra kvalificerade distributörer. Vi ser fram emot att under 2017 se hur Elite Honors Club utvecklas och växer i takt med att ni som Synergy distributörer implementerar EHC i ert dagliga arbete och skapar momentum.

Genom Synergy’s Go Elite kampanj kan distributörer som följer EHC tjäna en extra bonus varje månad genom att göra vad de alltid gjort – bygga en framgångrisk säljorganisation baserad på både kunder och distributörer.

GRATTIS TILL ALLA EHC KVALIFICERADE I MARS I 2017! 

Elite 2400


Lena Ljungdahl 3x
Ann-Sofie Svedin 3x


Elite 1200


Heidi Byrkjeland 3x
Lars Grönborg 3x
Conny Vahlin 3x
Inga-Britt Jonsson 3x
Bengt Abrahamsson 3x
Agneta Bytoft 3x
Siv-Britt Häggqvist
Rolf Emanuelsson
Kuno Ekdahl 2x
Robert Åkermo 3x
Jenny Eriksson 3x
Sonja Fagerholm 

Elite 600


Ingrid Wigh 3x
Björns Färg & Måleri Ab 3x
Tommy Larsson 2x
Mikael Palm 3x
Karin & Torbjörn Eriksson 3x
Gunnel Alexandersson
Eva Larsson
Julia Huobonen
Carl-Gustav Lindberg 2x
Jennifer Ludwig 3x
Nordic
Hans Svärd 3x
Dennis Blom 3x
Christer Franzen 3x
Sara Byström 3x
Anna-Kajsa Mattsson 3x
Nina Nylander 2x
Helena Neander 3x
Annica Westin 3x
Ann Margit Larsdotter
Ann-Christine Lundqvist 3x
Else Maj Blind
Marie Jonsson 3x
Hans Lindberg 3x
Maria Magnusson 3x
Anders Haglund
Alf Rynning 3x
Ingvill Aspehol Andrèn 2x
Elisabeth Nylander
Susanne Svensson
Gunn Lindgren 2x
Tommy Borgenfalk
Agnetha Johansson
Mattias Bergh

KLICKA HÄR

Grattis till alla som har uppnått Elite Honors Club hittills. Det engagemang och den passion ni har för att bygga en stabil, långsiktig och framgångsrik verksamhet med Synergy WorldWide är imponerande. Vi vill tacka er för er arbetsmoral och framtidstro, och för att ni är förebilder för alla andra som också har ett mål att bygga en framgångsrik organization med Synergy.


CONVERSATION

Instagram

Follow Us