Tre månader av Elite Honors kvalificering


I mars uppnådde flera av våra Team-medlemmar en tredje månad av upprätthållande av deras Elite Honors kvalificering. Synergy gratulerar var och en av dessa 3x Elite Honors kvalificerade, som är listade nedan. Vi vill tacka dig för din ansträgning med att hjälpa personer att frigöra sin potential och uppnå Elite Health.

Vänligen klicka här för mer information om Elite Honors program.

Elite 1200


Agneta Bytoft
Lena Ljungdahl


Elite 600

Heidi Byrkjeland
Ingrid Wigh
Björn Schirlbauer
Lars Grönborg
Conny Vahlin
Mikael Palm
Karin Eriksson
Inga-Britt Jonsson
Jennifer  Ludwig
Hans Svärd
Dennis Blom
Christer Franzen
Bengt Abrahamsson
Sara Byström
Anna-Kajsa Mattsson
Helena Neander
Annica Westin
Ann-Sofie Svedin
Ann-Christine Lundqvist
Marie Jonsson
Hans Lindberg
Maria Magnusson
Alf Rynning
Robert Åkermo
Jenny Eriksson

Grattis till alla som har uppnått Elite Honors Club hittills. Det engagemang och den passion ni har för att bygga en stabil, långsiktig och framgångsrik verksamhet med Synergy WorldWide är imponerande. Vi vill tacka er för er arbetsmoral och framtidstro, och för att ni är förebilder för alla andra som också har ett mål att bygga en framgångsrik organization med Synergy.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us