Direct Selling Association utnämner NSP och Synergy till toppföretag

Direct Selling Association (DSA) utnämnde Synergy Worldwides överordnade företag, Nature's Sunshine Products (NSP) till ett av de 20 största direktförsäljningsföretagen i USA baserat på nettoförsäljningen i USA 2014.


DSA:s ordförande, Joseph N. Mariano delade ut priset till Nature's Sunshines ordförande och VD, Gregory L. Probert på DSA:s årsmöte i San Antonio, Texas.

”Det här priset är ett testamente för det enorma arbete som våra fantastiska Synergy-teammedlemmar och NSP-distributörer har utfört, och för det stöd som vårt företagsteam ger dem”, sade Probert. ”Vi har 43 års historia av att vara en innovatör och branschledare inom hälsa och välmående och vi ser fram emot att utveckla detta arv genom att föra både Nature's Sunshine och Synergy till nya höjder”.

Enligt DSA:s tillväxt- och prognosrapport 2015 representerar wellness-kategorin den största produktgruppen inom direktförsäljning och har vuxit från 21,4 % år 2007 till 30,1 % år 2014.

”Det är ingen överraskning att wellness-produkterna fortsätter att leda direktförsäljningskanalen”, tillade Probert. ”Med vårt fokus på innovativa, vetenskapligt baserade, förstklassiga kvalitetsprodukter är Synergy WorldWide väl positionerat för att utnyttja dessa trender, när allt fler människor börjar förstå och eftersträva fördelarna med en sund livsstil.”

”Jag vill gratulera Nature's Sunshine och Synergy WorldWide, inte bara för deras livskraftighet och framgång, utan också för deras engagemang för sina distributörer, kunder och DSA”, sade Mariano. ”Genom att arbeta tillsammans med branschledande företag som dessa fortsätter vi att garantera att etiska affärsmetoder och kundnöjdhet prioriteras på marknaden.”


CONVERSATION

Instagram

Follow Us