Kunder får ”egen” prislista!

För att förenkla ditt arbete med dom som du sponsrar till Kundprogrammet, har vi skapat en separat prislista. Denna prislista ser annorlunda ut: 

  • Den har inga bulkpaket, eftersom endast Teammedlemmar har rätten att köpa bulk.  
  • Namnen på vissa paket har ändrats, t ex har vi tagit bort termer som ”Uppgradering” eller ”Aktivering”. 
  • Vi har också tagit bort information om CV, eftersom detta kan vara förvirrande för kunder.
Vi hoppas att detta gör det enklare för dig att göra business med Synergy WorldWide och önskar dig all framgång!

PRISLISTE FÖR PRODUKTER
KUND PRISLISTE

Bästa hälsningar,

Synergy WorldWide Skandinavien

CONVERSATION

Instagram

Follow Us