Nya experter deltar i medicinska och Scientific Advisory Board


Synergy WorldWide och Nature’s Sunshines rådgivande styrlese för medicin och vetenskap (MSAB) består av en rad världsberömda experter som är ledande inom sina respektive specialiteter. Styrelsens medlemmar representerar yrkesverksamma personer inom medicin och sjukvård, forskare som publicerar banbrytande upptäckter och vetenskapsmän som har utvecklat innovativa och nyskapande produkter under många år. Dessa varierande erfarenheter och kompetenser skapar en unik kombination av olika kunskaper som ger värdefulla insikter i aktuell och ny forskning, vilket stärker Nature's Sunshines strävan att bli ett världsledande företag inom hälsa och friskvård. Deras expertis främjar nya upptäckter och innovativt tänkande vid utvecklingen av revolutionerande produkter som förändrar människors liv över hela världen.

Styrelsens medlemmar inkluderar:

Luis N. Pacheco, familjeläkare från Kalifornien
Sang Geon Kim, med dr, professor i farmakologi vid Seouls nationella universitet
Nigel Gericke, läkare, etnobotaniker och etnofarmakolog från Sydafrika
Hani C. Soudah, läkare, med dr, Washington University School of Medicine (St. Louis)
William J. Keller, med dr, Chief Scientific Resource Officer på NSP
Ingrum Bankston, läkare, urolog från Tuscaloosa, Alabama


Luis N. Pacheco, läkare

Luis N. Pacheco är en Emmy-belönad läkare och en av USA:s mest kända doktorer med latinamerikansk bakgrund. Han är legitimerad familjeläkare och driver en medicinsk klinik i södra Kalifornien. Pacheco är även klinisk docent vid fakulteten för pediatrik på Keck School of Medicine, University of Southern California.

Han kallas ofta för ”Doktor P” och har fått många utmärkelser för sitt medicinska kunnande. Han har tagit emot ett så kallat Certificate of Added Qualification inom sportrelaterad medicin och är även medlem av American Academy of Family Physicians. Han har blivit utnämnd till bästa lärare på USC School of Medicine. Pacheco har fått en utmärkelse av den amerikanska kongressen för sitt arbete med American Youth Soccer Association (AYSO) och har även fått lovord från The American Diabetes Association.

Pacheco gjorde sin allmäntjänstgöring i familjemedicin vid USC. Han examinerades som doktor från Central University i Puerto Rico och gjorde sin tidiga medicinska tjänstgöring vid Harvard, Tufts och Boston University. Pacheco tog sin kandidatexamen i biologi vid Columbia University.


Sang Geon Kim, med dr

Sang Geon Kim är för närvarande vicedekan för Institutet för farmakologiska vetenskaper vid Seouls nationella universitet. Han leder även Forskningscentret för innovativa läkemedel mot metabola och inflammatoriska sjukdomar vid Seouls nationella universitet, och är även professor på den farmakologiska fakulteten vid universitetet. Dessutom sitter doktor Kim i den rådgivande styrelsen för toxikologi för det koreanska livsmedel- och läkemedelsverket. Kim har under en längre tid bedrivit forskning inom molykelär biologi och de grundläggande principerna för dysfunktionell ämnesomsättning som kan leda till sjukdomar (inklusive oreglerade kinasenzymer), ett område som är särskilt relevant för den forskning och produktutveckling som bedrivs vid Nature's Sunshine Products (“NSP”).

Doktor Kim har en diger meritlista. År 2010 tog han emot en utmärkelse från Sydkoreas president och Departementet för hälsa och välfärd. Tidigare samma år blev han utnämnd till Månadens vetenskapsman av Utbildnings- och vetenskapsdepartementet. Han har av Sydkoreas farmakologisällskap även tilldelats priset för Bästa farmakolog år 2008. Doktor Kim har publicerat fler än 200 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Kim examinerades som doktor vid Northwestern University Medical School i Chicago. Han tog sin magisterexamen och kandidatexamen i farmakologi vid Seouls nationella universitet, Sydkorea.


Nigel Gericke, läkare

Nigel Gericke är läkare, etnobotanist och etnofarmakolog. Han specialiserar sig på medicinska växter och matväxter och arbetar med dokumentation, innovation och produktutveckling. Hans specialområde är fytokemikalier som påverkar det centrala nervsystemet, samt att hitta botemedel mot tropiska sjukdomar – inklusive malaria.

Gericke har genomfört omfattande forskning på inhemska afrikanska växter i mer än 20 år och är expert på hur de kan användas som botaniska livsmedel och i utveckling av läkemedel genom att isolera aktiva substanser. Han har även studerat molykelärbiologi och lett kliniska prövningar för att verifiera växters säkerhet och effektivitet.

Dr. Gericke är en av grundarna av företaget H, G & H Pharmaceuticals, Ltd. i Sydafrika. Han är även grundare och CEO för Integral Bioceuticals, Ltd., ett företag som är banbrytande inom bioaktiva ingredienser, extrakt och isolerade substanser från afrikanska biologiska resurser. Han har tidigare varit chef för etnobotanik på Esperanza Medicines Foundation, och han var en av grundarna av Phyto Nova, Ltd.

Gericke innehar flera patent i både USA och andra länder för användning av olika växtsubstanser och växtextrakt. Han har skrivit flera böcker och har även bidragit till boken African Herbal Pharmacopoeia. Hans forskning har publicerats i många välkända journaler och tidskrifter, inklusive Neuropsychopharmacology, Journal of Alternative and Complementary Medicine, Planta Medica, Biochemical Systematics and Ecology, Journal of Botany och Journal of Ethnopharmacology. Han har hållit föreläsningar om sin forskning över hela världen.

Gericke studerade vid University of the Witwatersrand i Johannesburg, Sydafrika, och tog sin läkarexamen 1984. Han har även två kandidatexamina i botanik och zoologi från samma universitet.


Hani C. Soudah, läkare, med dr

Hani Soudah är klinisk docent på fakulteten för internmedicin vid Washington University School of Medicine. Han är även gästdocent på den medicinska fakulteten vid universitetet i Nanjing, Kina. Inom internmedicin är han specialiserad på behandling av fetma.

Soudah har ägnat många år åt specialiserad forskning och utbildning. Hans forskning har publicerats i flera prestigefulla vetenskapliga journaler, inklusive The New England Journal of Medicine, Gastroenterology, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, The American Journal of Physiology och många fler. Han har hållit föreläsningar om sin forskning i USA, Tyskland och Belgien.

Soudah genomförde sin praktik och allmäntjänstgöring på Barnes Hospital vid Washington University School of Medicine. Innan det slutförde han ett forskningsarbete vid divisionen för gastroenterologi på avdelningen för internmedicin vid University of Michigan i Ann Arbor. Han slutförde praktiker inom medicin och kirurgi vid universitetssjukhuset Hamburg-Eppendorf och Altonas allmänna sjukhus i Hamburg, Tyskland, samma plats där han tidigare tagit sin kandidatexamen. Soudah har även en doktorsexamen i medicin från den medicinska fakulteten vid Hamburgs universitet.


William J. Keller, med dr

William J. Keller inledde i april 2001 sitt arbete som Vice President of Health Sciences and Educational Services på Nature's Sunshine. Han har ansvarat för sin avdelning i mer än 10 års tid och är för närvarande Chief Scientific Resource Officer på Nature’s Sunshine Products (NSP).

Doktor Kellers meriter innan han anslöt till NSP:

• Sekreterare för American Society of Pharmacognosy
• Styrelseledamot för American Herbal Products Association
• Ledamot av den rådgivande styrelsen för de medicinska fakulteterna vid Texas A&M University och Idaho State University
• Ordförande för den farmaceutiska fakulteten McWhorter School of Pharmacy vid Samford University i Alabama
• Han har även suttit i beredningsgrupper för ekonomiska anslag och redaktionsråd, samt arbetat med att granska manuskript

Under nästan 30 år arbetade Keller som farmaceut i tre olika delstater i USA. Han var under en längre tid föreläsare på den farmaceutiska fakulteten vid både Samford University och Northeast Louisiana University. Hans forskning har publicerats fler än 50 gånger i prestigefulla journaler, inklusive Journal of Natural Products, Pharmaceutical Biology, Phytochemistry, the Journal of Agricultural and Food Chemistry och många andra.

Keller examinerades som doktor i farmakologi vid University of Washington. Han tog sin magisterexamen och kandidatexamen inom samma ämne från Idaho State University.


Ingrum W. Bankston, läkare

Ingrum W. Bankston är legitimerad urolog och kirurg vid Tuscaloosa Urology Center i Tuscaloosa, Alabama.

Han är för närvarande klinisk docent på avdelningen för kirurgi vid University of Alabama och han har varit ordförande för Alabama Urological Association sedan 2006.

Doktor Bankston tog sin läkarexamen från University of Alabama at Birmingham (UAB), och han avlade även sin kandidatexamen från samma universitet.

Han genomförde sin praktik i allmänkirurgi vid Ochsner Foundation i Louisiana och gjorde sin allmäntjänstgöring vid UAB:s avdelning för urologi.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us