PÅMINNELSE: Nya regler för inaktiva distributörer.

 Synergy WorldWide kommer att implementera ett nytt regelverk i Europa som redan används aktivt i alla andra Synergy- marknader världen över. Detta regelverk ändrar automatiskt en oberoende distributörs status till preferenskund om hen inte beställt några produkter under en sex månaders ”aktivitetsperiod”.

Detta nya regelverk kommer att ge distributörer en klar och tydlig bild över vilka som är aktiva och vilka som är inaktiva i deras organisationer.

Den första övergångsperioden kommer att ske den 1 juli 2016. Från och med detta datum kommer distributörer som har 0 CV i beställda produkter från 1 januari till 30 juni 2016 få sin status ändrad från distributör till preferenskund.

I framtiden kommer aktivitetsperioderna att räknas mellan följande datum;

1 januari (inaktivitets dag) – 30 juni
1 juli (inaktivitets dag) – 31 december

AKTIVITETS- OCH ANSTÅNDSPERIOD

Januari och juli (månaderna efter aktivitetsdag) kommer att beaktas som anståndsperioder.  Detta innebär att distributörer enkelt kan återställa sin status till distributör om den ändrats till preferenskund under övergångsfasen genom att kontakta Synergy´s kundtjänst.

HUR MAN ÅTERAKTIVERA

1. Ring kundtjänst och be dem reaktivera ditt konto.
2. Gör en ”reaktiverings”-beställning. (Reaktiveringsbeställningar måste ha lika många CV som en kvalificerande standardbeställning för din marknad.)

*Vi uppmuntrar dig starkt att reaktivera under den utsatta tidsfristen för att se till att du får tillbaka din ställning snabbt och enkelt genom att ringa oss.

ÅTERAKTIVERING EFTER ANSTÅNDSPERIOD 

De som väntar med återaktivering från preferenskund till distributör tills efter anståndsperioden gått ut, måste skicka in en formell ansökan till kundtjänst via e-post.

Om du inte har gjort någon beställning sedan den 1 januari och vill fortsätta att vara en aktiv distributör, se då till att lägga en order innan inaktivitetsdagen den 1 juli! Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta kundtjänst.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us