December 2013 Recognition

Nedan finner du alla rankavancemang under december! Ett stort GRATTIS till dessa teammedlemmar! Vi uppskattar deras vision och all den tid och de ansträngningar som de investerar i Synergy WorldWide.


Rankavancemang under december

Team Manager
Giuliano Demuro (Italy)

Team Manager
Giuliano Demuro (Italy)

Team Leader
Janita ja Tomas Wargh (Finland)
Maurizio Marinelli (Italy)
Carlo Maria Francesco Branca (Italy)

Gold
Aune Hakala (Finland)
Maurizio Marinelli (Italy)
Carlo Maria Francesco Branca (Italy)

*Klicka här för att se alla rankavancemang för december 2013

December Topprekryterare
Teammedlemmar med flest nya personligt sponsrade


Top 20
Caroline Thurner (Austria) - 15
Alfonso Hernandez Navarro (Spain) - 10
Maurizio Marinelli (Italy) - 9
Gunilla Knutsson (Sweden) - 9
Fysiotupa (Finland) - 7
Sari Pulkka (Finland) - 7
Galyna Rajala (Finland) - 6
Gabriele Abbondanza (Italy) - 6
Lars Groeber (Spain) - 6
Seija ja Reino Vähä (Finland) - 6
Anne Mörck (Sweden) - 6
Nancy Hortans (Finland) - 6
Tadeusz Kowalczewski (Poland) - 6
Toini Saarijärvi (Finland) - 6
Marja-Leena Rasi (Finland) - 5
Olav Hindseth (Norway) - 5
Paul and Kate Flint (United Kingdom) - 5
Jacek Miller (Poland) - 5
Sławomir Grochowina (Norway) - 5
Dr. Aneel Bhatia (Ireland) - 5

Bästa Teambyggare i december
Teammedlemmar med flest personligt sponsrade som rankavancerat

Top 20
Giuliano Demuro (Italy) - 4
William Martin (Germany) - 4
Eva Dippel (Germany) - 2
Sells Consulting (Austria) - 2
Janita ja Tomas Wargh (Finland) - 2
Irmgard Moehle (Germany) - 1
Mieczysław & Lidia Pronińska (Poland) - 1
Mrs. Greenway (Finland) - 1
Michaela Barke (Germany) - 1
Pirjo Martinez (Finland) - 1
Anna-Maija ja Hannu Kreivi (Finland) - 1
Veli-Matti ja Maija Setälä (Finland) - 1
Ulla-Mari Makkonen (Finland) - 1
Andre Jenssen (Norway) - 1
Helena Hemming (Finland) - 1
Dragica Likar (Austria) - 1
Freddie Hauge (Norway) - 1
Cesare Trippodo (Italy) - 1
Maurizio Marinelli (Italy) - 1
Unni Furseth Warpe (Spain) - 1

Legacy Retreat

Kvalificerade alumni
Sells Consulting
William Martin
Martin Oestvang
Mads Oestvang
Parkentur Oy/Gammals
Oistein Bekkvang
Reidun Lydersen Dalheim
Miimu Jaatinen

Kvalificerade första gången
Global Mentor Team Michael Wald
Pierre Bruns
Ana Vajda-Friess
Jens Tamlagsroenning 

CONVERSATION

Instagram

Follow Us