Meddelande från företagsledningen: Gör 2014 till ett triumfår!


Klicka här för att se denna och andra artiklar i vår kvartals Legacy Tidskrift.

Det märks att Synergy WorldWide har haft stark tillväxt under 2013. Vi har skapat nya ledarpositioner, lanserat nya produkter och öppnat nya marknader runt om i världen – allt för att driva Synergy framåt och fortsätta med vår strävan att presentera företaget och dess hälsoprodukter för en större publik. Vi växer i Europa och ser fram emot att lansera våra produkter på tre nya europeiska marknader: Island, Slovenien och Italien. Människorna i dessa länder tror på Synergys vision och vill skapa långvarig framgång med företaget.

Tredje kvartalet under 2013 slog alla rekord. Synergys försäljningsintäkter ökade med 4 %, och det resulterade i Synergys bästa försäljningskvartal någonsin. Ökningen kan delvis förklaras med den stora tillväxten i Skandinavien och Centraleuropa. Det framgångsrika globala toppmötet i Seoul och lanseringen av SLMsmart i Sydkorea och USA bidrog även till det lyckade kvartalsresultatet. Vi ser fram emot att lansera SLMsmart på alla Synergys globala marknader inom kort.

Tillväxten drivs av företagets begåvade och hängivna ledare. Under 2013 anställdes ytterligare fyra chefer för att leda Europas blomstrande marknader. Radek Baszynski gick med i Synergys team i januari, som chef för Polen och Tjeckien. Erich Dengg anställdes för att leda våra centraleuropeiska marknader: Tyskland, Österrike och Slovenien. Rob Lord är chef för Västeuropa och leder verksamheten i Storbritannien, Nederländerna, Irland och Spanien. Nyligen anställdes Raffaella Orlandi som chef för Synergys senaste europeiska marknad – Italien. Samtidigt med introduktionen i Italien lanserade vi även i Island och Slovenien under 2013. Synergys starka tillväxt  kommer att fortsätta. Vi kommer att lansera våra produkter i Frankrike under 2014 och vi hoppas på att dessa nya marknader kommer att bidra till fortsatt tillväxt inom Europa.

Jag är säker på att den här tillväxten kommer att märkas på det europeiska toppmötet i Barcelona under 2014. Vårt globala toppmöte i Seuol 2013 skapade en entusiasm som kommer att driva företaget fram till Europamarknadens andra regionala toppmöte under 2014. Vi uppmuntrar teammedlemmar från 15 länder att delta i detta dynamiska möte och jag är säker på att 2014 års toppmöte kommer att bli det största Synergy-evenemanget dittills i Europa. Prioritera ditt deltagande i det här evenemanget, eftersom mötet samlar Synergys starkaste ledare på en och samma plats. Toppmötet i Barcelona kommer att ge oss möjlighet att belöna dig för det hårda arbete du lagt ner under året. Det ger oss även en möjlighet att lägga tonvikten på hur viktiga de europeiska marknaderna är för Synergy WorldWide. Vi hoppas ni alla kommer att inta er välförtjänta plats i rampljuset under det här evenemanget.

Jag är övertygad om att 2014 kommer att bli ett mycket framgångsrikt år. Vi har hängivna ledare i fält, produkter med gott rykte och ett oslagbart driv. Sätt upp höga mål i år. Jag ser fram emot att fira dina framgångar när vi träffas igen i Barcelona.

Med vänlig hälsning

Dan Norman 
VD
Synergy WorldWide

CONVERSATION

Instagram

Follow Us