Vi ska be att få presentera Europa-marknadens första e-magasinnågonsin!

Titta i Europas exklusiva e-magasin!


Denna nya publikations enkla men ändå sofistikerade uppläggning är till för att vara lättläst var du än befinner dig. Läs den på en smartphone eller platta.

I detta kompakta mini-e-magasin finns viktiga uppdateringar från Synergy WorldWides högste chef: Dan Norman. Här finns också informativa affärsråd från medlemmar i den europeiska rådgivande kommittén. Kommittémedlemmarna är bland Europas starkaste ledare. Inspireras av deras råd. Till sist får du reda på mer om den hårda process företagets kvalitetssäkringsteam tillämpar för att garantera att företaget använder sig av de renaste och säkraste produkterna från de absolut bästa leverantörerna. Processen för att välja leverantörer är ett utmärkt konversationsämne när Synergys mission och värderingar diskuteras.

Se fram emot få djupare kunskaper om Synergys produkter och att lära dig mer om våra imponerande och inspirerande europeiska teammedlemmar, genom regelbundna artiklar om dessa. E-magasinet är det självklara för att läsa om Europa-inriktade meddelanden från Synergys ledning.

Dela denna korta text med ditt team och de som är intresserade av att ta reda på mer om Synergy WorldWide.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us