ProArgi-9+ och Physicians' Desk Reference (PDR; uppslagsbok för läkare)

Titta i världens vanligaste källa till läkemedelsinformation. I den finns information om företagets starka näringstillskott ProArgi-9+.

Läkare i hela världen har sedan 1947 vänt sig till Physicians’ Desk Reference som en auktoritativ källa till information om läkemedel och receptbelagda ämnen. Med början i 2014 års utgåva glädjer sig Synergy åt att ProArgi-9+ framhävs i PDR. Detta för att produkten ökar människors möjligheter att ta del av de stora fördelar som företagets viktigaste produkt ger.

Verket finns på nästan alla läkarkliniker, apotek, vårdcentraler och bibliotek. Inget annat medicinskt uppslagsverk är mer aktuellt, välansett och välrespekterat. Nyligen har även digitala versioner av PDR kommit ut. Båda de fysiska och digitala versionerna innehåller märkesinformation, doser, bilder mm, om ProArgi-9+. Vi är övertygade om att detta leder till att fler patienter, vårdpersonal och studerande upptäcker och berättar för andra om ProArgi-9+ och produktens stora bidrag till en sund livsstil.


CONVERSATION

Instagram

Follow Us