Ny teamchef: Rolv Eigil Nilsen


Rolv Eigil Nilsen från Vestfossen i Norge är Synergy Scandinavias senaste teamchef! Hans hårda arbete och engagemang i Synergys produkter gör honom till en sann ledare i sin region.

Rolv hittade Synergy genom Presidential Executive Mads Østvang i december 2008 och gick med i Synergy-gemenskapen i april 2009. Han var orolig över hälsan och ville prova något nytt. Han inspirerades av hur mycket Mads trodde på Synergy och motiverades av Mads entusiasm.

Sedan Rolv började ta Synergys produkter, särskilt ProArgi-9+, har han märkt många fördelar för hälsan. Rolv tycker att han lever sundare tack vare Synergys produkter och kompensationsplan. De känslomässiga och psykiska fördelarna är lika viktiga, tycker han. Varenda dag glädjer sig Rolv åt att hjälpa andra genom att presentera Synergys hälsofrämjande produkter och ekonomiska möjligheter. Sedan glädjer han sig åt att sätta upp och nå olika mål, samtidigt som han hjälper andra i teamet att nå sina mål.

Teamwork är viktigast av allt på Synergy. Rolvtror starkt på att denna grundvärdering är en hörnsten i ett framgångsrikt företag. Han tycker själv att han har att tacka för sin framgång Mads Østvang, MartinØstvang och många andra i teamet. Det han lärt sig av dem lär Rolv ut till sin downline. Detta är avgörande för hans företags organisation rent allmänt. Rolv står ständigt i kontakt med teamet. Det sker genom Skype, telefon, planerade möten i hemmet eller genom att ta med teammedlemmar till olika evenemang.

“Prova först själv Synergys produkter. På så sätt kan du berätta om dem för andra”, säger Rolv. “Sedan definierar du dina långsiktiga mål och delar upp dem i kortsiktiga mål som får fungera som milstolpar. Ta din sponsor till hjälp med detta! Läs allt som finns om produkterna. Studera Synergys webbsajt och olika presentationer. Jobba på detta varenda dag så kommer framgångarna!”

Rolv tänker bli Pearl Executive till Synergys Europa-toppmöte 2014 i Barcelona. Han har åtta månader på sig. Vi är spända på hur det går för honom under de närmsta månaderna!

CONVERSATION

Instagram

Follow Us