Får vi presentera företagets nye vetenskaplige chef, Dr. Matthew Tripp

Synergy WorldWide och Nature’s Sunshine Products är lyckligt lottade som fick anställt Matthew Tripp, Ph.D., som vetenskaplige chef i maj 2013. Det är glädjande för oss att ha en person med Dr. Tripps utmärkta kvalifikationer och rykte inom branschen med i företagsledningen.

Att Dr. Tripp anställts i företagsledningen visar återigen att Synergy WorldWide och Nature's Sunshine strävar efter höga prestationer och innovation. Vi investerar ständigt i företagets anställda och märket. Detta för att kunna leda branschen i att sälja högkvalitativa hälsoprodukter som förändrar människors liv.

Dr. Tripp arbetade som chef för forskning och utveckling på Metagenics. Där ledde han upptäckten, produktutvecklingen, säkerhetsutvecklingen och den kliniska valideringen av läkande livsmedel och näringsprodukter. Han har dessutom hjälpt till att ta fram mer än 100 patenterade och patentansökta produkter. Dessförinnan arbetade Dr. Tripp inom forskning och utveckling på flera Fortune 500-företag. Han fick sin Ph.D. på Washington State University i fysiologi/mikrobiell genetik/mikrobiologi. Dr. Tripp fick sin Master´s-examen i mikrobiell fysiologi/bakteriell genetik och sin Bachelor´s-examen i biologi från Western Michigan University.

Dr. Tripp samarbetar nära med Dr. William Keller, chef för vetenskapliga resurser; Lynda Hammons, chef för kvalitetssäkring och regelverk och Trent McCausland, chef för utveckling och projektledning på företagets tillverkningsanläggning i Spanish Fork. Vi hälsar alla Dr. Tripp välkommen till Synergy-gemenskapen!CONVERSATION

Instagram

Follow Us