Webinar: Hughes Center for Research and Innovation


Gå med på ett webinar möte Onsdagen den 25 maj, där vi diskuterar den viktiga rollen Hughes Centrum  För Forskning och Uppfinning spelar. Globala Marknads Program Manager  Jake Rothfelds kommer att diskutera dess grundläggande operationer, flertaliga fördelar samt  betydelse inom hälso-och välfärdsindustrin.

OBS! Detta webinar kommer att presenteras på engelska och inspelas inte.

Titel:  Synergy och Hughes Centrumet
Datum: Onsdag, 25 maj
Tid: 19:30 BST
Webinar ID:  117-260-947


Efter registreringen kommer du att motta en epost  bekräftelse av din registrering med  information om hur du ska kunna ansluta dig till webinaret.

TELEFON INFORMATION:
FI: +358 (0) 942 41 5794
SE: +46 (0) 852 500 189
DK: +45 89 88 05 41
NO: +47 21 04 30 55

TILLGÅNGS KOD: 211-472-481

Vi ser fram emot ditt deltagande!

CONVERSATION

Instagram

Follow Us