Synergy introducerar ett helt nytt program!


Nu blir det enklare att erbjuda dina vänner Synergy:s V3-produkter!

Fr o m idag finns Synergy:s kundprogram tillgängligt i Skandinavien. Detta kundprogram gör det väldigt enkelt för dig att värva kunder samtidigt som det erbjuder en hel del fördelar.

Du har människor i din närhet som gärna vill använda Synergy:s produkter men som kanske inte har intresset i businessdelen vi erbjuder. Nu kan du enkelt skriva in dem utan vare sig inskrivningsavgift eller aktiveringspaket, samtidigt som de kan få våra produkter hemskickade till samma förmånliga pris som du har.

Det är också väldigt enkelt; inga formulär bara ett samtal eller e-mail till kundservice!

När du meddelat Kundservice din kunds namn och adress får han/hon ett kundnummer och kan genast beställa produkter direkt från oss på samma sätt som du.

Detta skiljer Kundprogrammet från Teammedlemmar:
Kunder skriver inte under något avtal
Kunder betalar ingen inskrivningsavgift
Kunder gör ingen aktiveringsbeställning
Alla dina kunder räknas som din egen volym på ditt Tracking Center 1
Eftersom kunders volym räknas som om den är din, kan du kvalificera dig för dina månatliga 120 cv                       (provisionsberättigad) OCH för Eliterabatt (all månatlig volym över 240 cv på ditt TC1)
Kunder har ingen plats i din organisation
Kunder kan inte sponsra nya kunder eller Teammedlemmar
Kunder kan inte tjäna provision

Med införandet av detta nya program har du två valmöjligheter när du sponsrar en ny person och i båda fallen har du möjligheten att dra nytta av Synergy WorldWide:s fantastiska förtjänstmöjligheter.

Har du några frågor, vänligen kontakta Synergy Kundtjänst.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us