Verksamhets Tour: UTFÄRDANDE


Våra produktionsanläggningar har ett system med farmaceutiskt kvalitet som är utformat för att eliminera risken för direkt- och korskontaminering. De rostfria kärlen minskar risken för exponering och behovet av att överföra material från en behållare till en annan. Det minskar också hanteringen av våra produkter. Efter användning rengörs varje kärl i speciella rengöringsrum. Vi tvättar varje kärl med filtrerat vatten, rengöringsmedel och sköljer med rent vatten. De rengjorda kärlen tas sedan till ett specialkonstruerat torkningsrum som hettas upp till 60 grader Celsius. Den HEPA-filtrerade luften eliminerar risken för kontaminering under torkningsprocessen.

Kärlfyllning eller blandning startar i utfärdande rummet där testade och godkända råvaror uppmäts. Varje ingrediens passerar genom en konisk kvarn som säkerställer att eventuella klumpar siktas till ett fint pulver. De koniska kvarnarna tömmer in i en tub som leder till en uppsamlingsbehållare. När allt råmaterial för en formel har laddats i kärlet vägs kärlet och den vikten jämförs då med formelns specifikationer för att garantera att alla ingredienser har inkluderats. Kärlet förseglas med ett lufttätt lock för att hindra att damm eller andra luftburna partiklar kontaminerar materialet under kärlets transport inom anläggningen. Det skyddar inte bara mot främmande föroreningar utan förhindrar också korskontaminering från produkt till produkt och säkerställer att våra formler är rena från början till slut.

Förseglade kärl tas sedan till blandningsrummet där de fästs vid en kärlhiss och blandare. Kärlet höjs och rullas försiktigt av blandaren så att en jämn blandning skapas. Komponenter i kärlets lock hjälper till att blanda materialet när kärlet rullas. Denna metod ger utmärkt blandningseffektivitet och bevarar integriteten hos enskilda granulat.

När en V3-produkt har framställts, provtas en statistiskt utvald del och den slutliga produkten granskas av våra inspektörer för kvalitetssäkring som tittar på bulkvikt, antal flaskor, flaskförsegling och att uppsättningsnumren är väl synliga. Prover skickas till vårt labb för kvalitetsanalys (QA) så att forskarna kan slutföra testerna enligt våra specifikationer för slutgiltiga produkter. När alla tester är klara undertecknas ett intyg av QA. Labbet för kvalitetsanalys släpper inte en produkt förrän granskningen är klar. Uppsättningsnumret och ett prov av den färdiga produkten sparas som framtida referens. Om en kund har en specifik fråga om deras burk ProArgi-9+, flaska med Mistify eller en flaska med  PhytoLife, kan labbet för kvalitetsanalys hänvisa till det sparade provet från samma parti.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us