Prishöjningar för Europa


Från och med den 1 maj 2015 kommer Synergy WorldWide i Europa att höja priserna på alla kosttillskott, paket och volympaket med 4 procent. 

Sedan företaget grundades 1999 har Synergy expanderat i 29 internationella marknader och gett människor möjligheten att leva hälsosammare liv och skapa bestående framgångar.

Vårt obevekliga engagemang för att uppfylla vår vision kräver fortlöpande investeringar i växande marknader. Detta för att säkerställa konsekventa, högkvalitativa produkter och för att kunna tillhandahålla verktyg och resurser till våra teammedlemmar. Under de tre senaste åren har Synergy i Europa varit vårt primära fokus. Vi har lanserat på fyra nya marknader, anställt medarbetare, presenterat nya produkter och gjort stora investeringar i evenemang och marknadsföring.

Dessa investeringar i kombination med eurons sjunkande värde gentemot dollarn över de senaste 8-12 månaderna har inneburit ökade kostnader för vår verksamhet i Europa. Trots våra ansträngningar att förbättra vår operativa effektivitet har den ekonomiska inflationen varit konstant, och vi måste därför anpassa oss efter den rådande situationen. För Synergy i Europa är det här den första prisökningen sedan vi lanserade.

Tack på förhand för att du har förståelse för detta. Vi ser fram emot att ta Synergy till nya höjder tillsammans i många år framöver!


CONVERSATION

Instagram

Follow Us