ELITE HONORS I FOKUSProgrammet Elite Honors låter teammedlemmar över hela Europa lägga grunden till starkare verksamheter med hjälp av bestämda målsättningar varje månad.

Under januari kvalificerade sig 321 teammedlemmar i Europa för Elite Honors. Det betyder att 321 nya distributörer registrerade sig och att fler än 1 000 nya kunder började använda Synergys produkter. Teammedlemmar som kvalificerar sig för Elite Honors har upptäckt att Elite Honors inkomstmodell är precis vad deras verksamheter behöver.

Grattis till alla er som hittills har nått framgångar med hjälp av Elite Honors! Här följer ett par insikter om Elite Honors från de teammedlemmar som nyligen lyckats kvalificera sig:

Regina in Antti Ahola, Finland

Regina and Antti Ahola’s erfarenhet inom Elite Honors har lärt dem vikten av att uppfylla sina åtaganden. Men har även lärt dem att fullfölja sina planer för att uppnå tillfredställande kortsiktiga mål. Det är också tacksammare än att enbart se till de långsiktiga målen som kan kännas överväldigande till en början.

Regina och Antti vet hur viktigt det är att utbilda och stödja en grupp individer. När en grupp är villig att följa planen och nå de kortsiktiga målen känns arbetsbördan avsevärt mindre för alla inblandade.

  “Det är viktigt att sätta tydliga mål redan i början av månaden” När det förberedande arbetet är klart är det lättare att följa upp och hjälpa distributörerna engagera sig i produkterna, vilket känns mer givande” säger Antti.

Jacek Cieślik, Poland

Jacek Cieślik anser att nyckeln till Elite Honors är att fastställa små uppnåbara mål,  det är genom att nå dessa delmål som de stora drömmarna sen kan bära frukt. Polen har en något modifierad version av Elite Honors, som ser till marknadens individuella behov och Jacek anser att denna ändrade version av systemet har varit en av anledningarna till att det blivit så framgångsrikt.

“Genom att använda Elite Honors ger vi oss själva en bättre möjlighet att skapa en mer dynamsik utveckling av vår struktur och får samtidigt en ekonomisk bonus”, menar Jacek.

Trots att Jacek var framgångsrik redan innan Elite Honors introducerades, har han upptäckt flera fördelar med det nya systemet. Han anser att det absolut viktigaste med Elite Honors är att det måste kopieras för att bli effektivt. Eftersom allt fler kvalificerar sig för Elite Honors kommer volymen på detta sätt att öka genom hela organisationen.Marlis Hoffmann, Tyksland

Marlis uppskattar det faktum att Elite Honors uppmuntrar till att bygga relationer med kunderna. När du bygger upp en relation med en kund börjar kunden lita på företaget, och så småningom blir en nöjd kund till en nöjd partner. Detta skapar en hållbar inkomstmodell, förutsatt att alla i organisationen har en ömsesidig respekt för varandra och trivs tillsammans, enligt Marlis.

Kundstrukturen tar tid, säger Marlis. Med “90-dagar eller pengarna tillbaka garantin”, kan kunderna själva ta sig den tid de behöver för att bestämma om produkten är värd att använda. Jag anser att produkterna talar för sig själva, och en nöjd kund kommer alltid tillbaka. Det är den enkla sanningen.

Klicka här för att se vad som krävs för att kvalificera sig för Elite Honors.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us