Hur du skapar en handlingsplan


Nu när du har börjat planera för framgång genom att delta i Kickoff-evenemang kan du börja fundera på vart du vill nå under 2016, och sedan utföra de steg som behövs för att kontakta nya kunder och teammedlemmar. Hur kan du förena all ny information och alla idéer till en enhetlig helhet för att nå dina mål? Handlingsplanering och måluppställning är några av de mest produktiva sätten att nå din potential som företagsägare.
Det finns många sätt att skapa en handlingsplan på. Varje sätt är unikt, men för att skapa den bästa handlingsplanen för dig själv finns det några viktiga steg att utföra för att förbli produktiv.
Ange ett specifikt mål
När du börjar planera ska du säkerställa att du vet exakt vad du vill uppnå. Om du inte skapar tydlig mål på kort och lång sikt kan du aldrig veta om förberedelserna fungerar, eller om något ens är värt att eftersträva.
TIPS: Dokumentera allt när du skapar mål och arbetar igenom din plan. Genom att dokumentera allt kan du organisera tankarna och få en uppfattning om framstegen, plus att det håller dig ansvarig.
Var realistisk
Att vara realistisk innebär inte att du ska tygla din önskan om framgång. I stället används detta som ett verktyg för att minska den stress som kan uppstå när du inte kan hålla deadlines, när yttre omständigheter sätter käppar i hjulet, eller när du helt enkelt är utmattad. Genom att vara realistisk kan du proaktivt uppnå mål utan att nedslås när avbrott oundvikligen inträffar.
TIPS: För att vara realistisk och produktiv ska du skapa milstolpar som är mätbara och enkla. Tillåt dig att nå specifika produktionsnivåer för att hålla dig motiverad och villig att fortsätta enligt planen.
Håll dig organiserad
Detta kan inte betonas tillräckligt. Om du har ägnat tid åt en uppgift och du blivit klar ska du bocka av den. Visuella bekräftelser, såsom bockmarkeringar på en lista, hjälper dig hålla koll på vad som har gjorts, samt vad som fortfarande måste göras. Plus att det är mycket tillfredsställande att fysiskt bocka av en uppgift.
TIPS: Mappar kan vara föråldrade men de har fortfarande ett viktigt syfte. Om du eller datorn brukar glömma eller tappa bort information är papperskopior i en mapp ett säkert alternativ (eller säkerhetskopia) för att hålla viktig information säker och lätt att nå. Tappa bara inte bort mappen ...
Tidsplaner
Utan att skapa välgrundade tidsplaner kan små uppgifter skjutas upp eller till och med glömmas bort helt. När detta sker kan du bli begravd i projekt och bli stressad. Genom att etablera realistiska tidsplaner kan du hålla dig själv ansvarig och får tid att tänka framåt. Om du inte är säker på hur lång tid något tar ska du ge dig en extra timme, för att vara på den säkra sidan. Om du blir klar med en uppgift tidigare än väntat är det bara bra. Du kan fortsätta med nästa utan att behöva ha bråttom.
TIPS: Inkludera pauser i tidsplanen. Avsätt tid för avkoppling så att hjärnan inte blir utbränd och så att du kan hålla dig fokuserad utan att känna dig överväldigad. Avsätt tid för lunch och fikapauser där du kan slappna av i en timme.
Ge inte upp När du har etablerat en plan, koordinerat med teamet (om tillämpligt) och skapat dina mål är det sista steget det enklaste och viktigaste; att fortsätta jobba!

TIPS: Ibland inträffar oväntade saker. Boka om datum om det behövs. Tappa inte sugen. Gå igenom och ändra planen, men ge inte upp utan arbeta vidare för att nå ditt mål.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us