Ny Team Manager: Mirva Martikainen

Mirva Martikainen började arbeta med Synergy 2011 efter att hennes sponsor Maija Kreivi introducerat företagets produkter. Hon tyckte verkligen om att använda produkterna och såg snart hur de förbättrade hennes hälsa. Hon bestämde sig för att bli teammedlem och dela Synergys möjligheter med andra.  

Mirva driver ett vårdföretag och känner ett personligt ansvar för andras välbefinnande, men hos sina patienter ser hon ofta effekterna av dålig hälsa. Synergys beprövade produkter i kombination med en fantastisk affärsmöjlighet, gav Mirva en möjlighet att utöka sin inkomst samtidigt som hon är trogen sina värderingar.

”Jag var imponerad av att Synergy erbjöd samma affärsmöjlighet till både nya och mer etablerade teammedlemmar”, säger Mirva. ”Det är inte många företag som erbjuder samma väg till framgång för varje teammedlem –  oavsett dennes ranking.”

Genom att utnyttja dessa möjligheter har Mirva ökat sin inkomst rejält, och hon uppskattar friheten att kunna bygga upp sin egen verksamhet på sina egna villkor. Hennes personliga framgångar med produkterna driver både henne och hennes verksamhet framåt.

”Pröva produkterna själv så får du se”, säger Mirva. ”När du upptäcker de positiva effekterna kommer du att kunna dela dina personliga erfarenheter med andra. Kunderna kan på egen hand upptäcka att det verkligen fungerar och dessutom se att du tror på de produkter du delar med dem.”

Mirva har nått framgångar genom att ha ett brett och hängivet team, och hon påpekar vikten av att delta i lokala evenemang med kollegor i samma region. För närvarande arbetar Mirva med både Synergy och sitt vårdföretag. Hon ser fram emot att kunna bygga upp sin Synergy-verksamhet under de kommande fyra åren för att på så sätt kunna arbeta heltid med Synergy. Hon är tacksam för sitt hårt arbetande team och det stöd hon får från sin make och son.

CONVERSATION

Instagram

Follow Us